همکاری متقابل دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تاریخ انتشار:

رئیس واحد مشهد و رئیس دانشکده علوم قرآنی دانشگاه ادیان و مذاهب با معاون پژوهش و مدیر گروه علوم قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دیدار کردند و طرفین بر همکاری متقابل تأکید کردند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر غفوری نژاد رئیس واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد و دکتر ملانوری رئیس دانشکده علوم قرآنی دانشگاه ادیان و مذاهب با حجت الاسلام و المسلمین دکتر روشن ضمیر معاون پژوهش و دکتر میرزایی مدیر گروه علوم قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در روز چهارشنبه 12 بهمن ماه دیدار کردند و طرفین بر همکاری متقابل تأکید کردند.

در این دیدار ابتدا دکتر غفوری نژاد در مورد زمینه های همکاری فیمابین سخن گفت و سپس دکتر ملانوری ضمن معرفی دانشکده علوم قرآنی ادانشگاه ادیان و مذاهب،  در زمینه برگزاری نشست های علمی مشترک و همچنین استفاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویان عراقی دانشکده علوم قرآنی دانشگاه ادیان و مذاهب ابراز علاقه و دعوت به همکاری نمود.

در ادامه این دیدار دکتر میرزایی گزارشی از وضعیت تحصیلی دانشجویان گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه کرد. سپس دکتر روشن ضمیر به برخی زمینه های همکاری از جمله انتشار آثار مشترک، برگزاری کرسی های ترویجی به صورت مشترک، تنظیم نظام موضوعات و مسائل پژوهشی برای پایان نامه ها اشاره کرد.

در پایاان دکتر غفوری نژاد با اشاره به ظرفیت های تعاملات بین المللی خوب دانشگاه ادیان و مذاهب، اعلام آمادگی کرد که در این زمینه با دانشگاه علوم اسلامی رضوی همکاری داشته باشد و همچنین پیشنهاد کرد که دانشگاه علوم اسلامی رضوی دوره های آموزشی به زبان خارجی (عربی و انگلیسی) در رشته های تخصصی را طراحی و اجرا نماید. همچنین در مورد برگزاری دوره های دکتری مشترک نیز پیشنهاداتی مطرح کرد.

تصاویر

375-t
375-t
375-1
375-2
375-3
375-4

مطالب مشابه