به همت دانشکده زن و خانواده؛

اولین هم اندیشی «مسئله شناسی تغییر جنسیت در حوزه مطالعات اسلامی» برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشکده زن و خانواده اولین هم‌اندیشی میز پژوهشی تغییر جنسیت را با موضوع «مسئله شناسی تغییر جنسیت در حوزه مطالعات اسلامی» با ارائه دکتر مجید دهقان (معاون آموزش دانشکده زن و خانواده) را در روز یک‌شنبه 1401/11/9 ساعت 12:30 تا 14 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند.

کلیه علاقه‌مندان می‌توانند در این نشست شرکت کنند.

همچنین این نشست به صورت غیر حضوری برای دانشجویان واحد مشهد دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد. دانشجویان واحد مشهد می‌توانند با لینک https://b2n.ir/n84105 و رمز ورود 22 به صورت مجازی در این نشست شرکت کنند.

مطالب مشابه