انجمن علمی تاریخ (اسلام و تشیع)

برگزاری جلسه هم اندیشی ترسیم راه

تاریخ انتشار:

اولین جلسه انجمن علمی تاریخ در تاریخ 1401/11/01 با حضور نماینده محترم معاونت فرهنگی جناب آقای باباجانی در دانشکده تاریخ برگزار گردید و ضمن ترسیم مسیر فعالیت های انجمن به برگزاری انتخابات داخلی هیئت رئیسه پرداخته شد .

مطالب مشابه