گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشکده شیعه شناسی و موسسه معارف اهل بیت(ع)

shiastudies-2
shiastudies-2
shiastudies1
shiastudies2
shiastudies3
shiastudies4
shiastudies5
shiastudies6
shiastudies7
shiastudies8
shiastudies9