اطلاغیه آموزشی

مقررات و اطلاعات تکمیلی آزمون های پایان ترم

تاریخ انتشار:

آزمون های پایان نیمسال اول تحصیلی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دانشکده تاریخ از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ آغاز می گردد، در ادامه به شرایط، ضوابط و جزئیات اجرائی برگزاری آزمون پرداخته خواهد شد.

«نکات و ضوابط پیش از برگزاری آزمون»


۱ – تقاضا میگردد در اولین آزمون حداقل ۱۰ دقیقه قبل از شروع آزمون حضور داشته باشید

۲ – به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است

۳ – جزوه ها و کتب خود را قبل از ورود به جلسه در محل تعیین شده قرار داده و تلفن همراه خود را خاموش نمایید

«نکات و ضوابط حین برگزاری آزمون»


۱- انجام هرگونه اقدامی که منجر به تغییر نمره امتحانی دانشجو از منبعی به غیر از دانسته های او گردد (به جز با اجازه استاد یا ناظر آزمون) تخلف انضباطی تلقی گردیده و بدون هیچ گونه تسامح نمره دانشجو 0.25 منظور می گردد

۲- رعایت سکوت جلسه آزمون و عدم انجام گفتگو با دیگر حاضرین در آزمون الزامی می باشد

۳ – نیازی به همراه داشتن برگه اضافی جهت پاسخگویی نیست

۴- در صورت وجود ایراد در سوالات مشکل مذکور را در برگه آزمون قید کرده و پس از پایان آزمون به ناظر آزمون اطلاع دهید( هرچند که سوالات چندین بار بازبینی شده اند

«نکات و ضوابط پس از برگزاری آزمون» 


۱- برگه های امتحانی پس از اتمام وقت تحویل گرفته نخواهند شد

۲ – خروج با برگه های امتحانی یا تصویر برداری از سوالات تخلف امتحانی محسوب می گردد

۳- حین خروج از جلسه و در سالن انتظار رعایت سکوت الزامی می باشد


 

محل برگزاری آزمون های پایان ترم _ روز اول امتحانات (1401/11/01)


محل برگزاری آزمون های پایان ترم _ روز دوم امتحانات (1401/11/03)

محل برگزاری آزمون های پایان ترم _ روز سوم امتحانات (1401/11/05)

:::::::::: به روز رسانی خواهد شد ::::::::::

(دانشجوی گرامی:  تقاضا میگردد پیگیر آخرین اطلاعیه های رسمی آموزشی و پژوهشی از سایت دانشکده تاریخ باشید)

مطالب مشابه