مهدی عسگری خبر داد؛

کتاب «دو رساله فلسفی- عرفانی» منتشر شد

تاریخ انتشار:

کتاب دو رساله فلسفی - عرفانی در اصل تصحیح دو متن باقی مانده از سلطان محمود بن برهان‌الدین زاهدی از بزرگان سلسله زاهدیه و صفویه است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ مهدی عسگری دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب با اعلام خبر انتشار کتاب «دو رساله فلسفی- عرفانی» گفت: کتاب دو رساله فلسفی – عرفانی در اصل تصحیح دو متن باقی مانده از سلطان محمود بن برهان‌الدین زاهدی از بزرگان سلسله زاهدیه و صفویه است که اصل آنها به ترکی است و محمدرفیع زاهدی ملقب به پیرزاده آنها را به فارسی ترجمه کرده است.
این پژوهشگر فلسفه افزود: رساله تحفه سلیمانی و سؤال و جواب از دو نظر حائز اهمیت هستند چرا که هم اطلاعات دقیقی نسبت به تصوف دوره صفوی مخصوصا سلسله زاهدی و صفوی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد و هم ترجمه این رساله‌ها همراه با اضافاتی است که در شرح کلام سلطان محمود آمده است.
عسگری ادامه داد؛ اضافاتی که در دو رساله تحفه سلیمانی و سؤال و جواب آمده از بیاناتی است که پیرزاده از استادش ملارجبعلی تبریزی (م ۱۰۸۰) شنیده است. از این رو این کتاب در فهم آرای حکیم تبریزی نیز بسیار حائز اهمیت است.
گفتنی است این کتاب توسط محمد سوری و مهدی عسگری تصحیح و توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به زیور طبع آراسته شده است.

مطالب مشابه