دکتر محمد حسن شجاعی‌فرد

تاریخ انتشار:

مدارك تحصيلي

دكتراي مهندسي مكانيك – مهر ۱۳۶۶ دانشگاه بيرمنگهام انگلستان

فوق ليسانس مهندسي مكانيك – شهريور ۱۳۶۳ دانشگاه بيرمنگهام انگلستان

ليسانس مهندسي مكانيك – بهمن ۱۳۵۵ دانشگاه علم و صنعت ايران

ديپلم فني _ رياضي _ خرداد 32 هنرستان شركت نفت آبادان –

 

استخدام

شركت ملي نفت ايران 37 تا 32

31 تاكنون – /1/ 2 دانشگاه علم و صنعت ايران

سمت فعلی

رئيس پژوهشكده مهندسي خودرو و قائم مقام دانشكده مهندسي خودرو

تاسيس و راه اندازي مراكز علمي

تاسيس و راه اندازي پژوهشكده مكانيك خودرو شامل پنج طبقه ساختمان با 3277 متر بنا و 2 آزمايشگاه و 1 كارگاه

تاسيس و راه اندازي دانشكده مهندسي خودر؛1 طبقه با 2277 متر بنا و با دوره هاي كارشناسي كارشناسي ارشد و دوره دكترا درحال راه اندازي است.

تاسيس و راه اندازي مؤسسه آموزش و عالي عصر دين و دانش؛ با چهارطبقه ساختمان و 4477 دانشجو كه از سال 63 شروع و اكنون با دانشجويان علمي و كاربردي اداره مي شود.

 

 مسئولیت‌هاي اجرائي

عنوان مسئولیت محل مدت
1- مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 1358-1361
2- دبیر وعضوگروه فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی 1359-1361
3- معاون سیاسی فرهنگی اجتماعی بنیاد امور جنگ زدگان بنیاد امور جنگ زدگان 1359-1361
4- مدیر کل امور فارغ التحصیلان وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1361-1362
5- ماموریت تحصیلی انگلستان 1362-1366
6- مدیر کل امور پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1366-1369
7- قائم مقام و معاون اداری و مالی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 1369-1369
8- مشاور معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1367-1372
9- عضو هیات امناء و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاههای منطقه غرب لرستان ، چمران، رازی، همدان ، ایلام 1372-1376
10- رئیس هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1370-1372
11- قائم مقام دبیر شورای عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1370-1372
12- نایب رئیس ستاد نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1373-1376
13- معاون وزیر در امور مجلس، حقوقی وفرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1372-1376
14- رئیس پژوهشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 1372-تاکنون
15- قائم مقام دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-تاکنون
16- رئیس انجمن مهندسی خودرو وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1382-تاکنون
17- عضو هیات امناء دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 1384-تاکنون
18- عضو شورای عالی ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1384-تاکنون
19- عضو هیات امناء دانشگاه تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1388-تاکنون
20- عضو هیات امناء دانشگاه علم و صنعت وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1388-تاکنون
21- رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء تهران، علم و صنعت، شریف، امیرکبیر، جامع علمی و کااربردی 1388-تاکنون
22- رئیس کرسی ارتباط دانشگاه و صنعت یونسکو در ایران 1391-تاکنون
23- مدیر طرح پروژه کلان پلتفرم ملی خودرو کلاس  B 1391-تاکنون

 

افتخارات علمي و فرهنگي

تشويق مقام معظم رهبري در مورد پروژه ماهواره سال 73

استاد نمونه كشوري با لوح تقدير رياست محترم جمهوري سال 1386

برنده جايزه اول پروژه سال 1378 توسط انجمن مهندسي مكانيك ايران

برنده جايزه اول جشنواره خاتم در توسعه علم سال 85

تقدير فرماندهي نيروي مقاومت بسيج به دليل همكاريهاي چهار ساله 72 الي 76 با آن نيرو

استاد نمونه سال 84 و 85 و 86 دانشگاه علم و صنعت ايران

برنده جايزه ممتاز جشنواره خاتم در خدمتگزاري انقلاب و مردم سال 4162

برنده جايزه دوم جشنواره خاتم در خدمتگزاري انقلاب و مردم سال 4123

برنده جايزه ممتاز كنفرانس دفاع از توليد داخلي سال 4162

انتخاب مقاله ارائه شده براي كتاب انتقال حرارت و ممنتوم و جرم توسط مؤلف آن پروفسور K. Hanialic از آمريكاا و چاا

كتاب مربوطه سال 45-53

تشويق نامه هاي متعدد از وزراي محترم فرهنگ و آموزش عالي ) بيش از 17 مورد(

بررسي پروژه‌هاي دانشجويي

الف كارشناسي : –

23 پروژه كارشناسي كه عمدتاً پايه تجربي هم داشته است.

– ب كارشناسي ارشد: بيش از 26

ج_ دكترا :

-4 دانشگاه كلدسگو فارغ التحصيل رئيس پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشها – –

-2 دانشگاه تبريز فارغ التحصيل هيات علمي دانشكده مكانيك دانشگاه تبريز – –

-1 دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصيل هيات علمي دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت – –

-1 دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصيل 3 دانشگاه درخواست نموده اند. – –

-3 دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصيل عضو هيات علمي دانشگاه ياسوج – –

-1 دانشگاه علم و صنعت دانشجويان فعلي دكترا 2 نفر –

اختراعات

-4 ساخت سيستم نمايشگر ديجيتالي مصرف سوخت خودرو 22

-2 ساخت سيستم تست تماس حرارتي سوپا دود 22

-1 ساخت توربين آبي كوچك با پره هاي ثابت 22

-1 طراحي و ساخت يك بال جديد هواپيما با استفاده از يك فن چرخان 21

-3 طراحي مخزن جديد هواي فشرده جهت دستيابي به راندمان بالاتر در موتورهاي هواي فشرده 26

– – 1 پمپ دوار رفت و برگشتي ) تركيبي ( 26

– – 6 موتور احتراق داخلي پيستون وانكلي ) تركيبي ( 22

-2 دستگاه پودر پاشي به روش اسپري پلاسما جهت صنايع خودرو سازي 22

-5 سيستم آزمايشگاهي اندازه گيري دما هاي سوپا و نشيمنگاه جهت محاسبه ضريب انتقال حرارت تماسي بين آن ها 57

47 ساخت سازه ي زيرين درب موتور به صورت مخروطي ، موجي و تركيب موجي مخروطي جهت كاهش ضربه به سر – –

عابر هنگام برخورد با درب موتور خودرو 57

44 روشي براي ايمني بيشتر سرنشينان خودرو در اثر برخورد با استفاده از تركيب مقاطع دايروي و مستطيلي در ريل هاي –

جلو و عقب خودرو 57

-42 دستگاه شكل دهي سريع سه بعدي ورقه بدنه خودرو بدون قالب پرس با كنترلر ابعادي 57

انتشارات

مجموعه مقالات علمي: 34 مقاله

مجموعه مقالات كنفرانس : 446 مقاله

كتاب‌ها

-4 توربو ماشينهاي هيدروليكي

2 اصول لايه هاي مرزي – ترجمه مهر 62

-1 مباحثي از ترموديناميك كلاسيك تاليف خرداد

-1 ديناميك سيالات محاسباتي تاليف و ترجمه تابستان 4165 و تابستان 21

-3 مكانيك سيالات ترجمه 22

-1 راهنماي نرم افزاري گمبيت و فلوئنت ترجمه 22

6 اصول توربو ماشينها ترجمه آماده چا –

2 اصول انتقال حرارت تاليف آماده چا –

5 اصول توربوماشين تاليف آماده چا –

47 مقدمه اي بر مدلهاي جريان آشفته و مدلسازي آن تاليف چا شده –

فرهنگي مذهبي –

– ») حضرت سكينه ) دختر علي و زهرا)ع « 4 كتاب تاليف آماده چا

-2 خصايص علوي ) نسائي( ترجمه 4125

– 1 مناظره دكتر و شيخ )در مورد مكتب اهل بيت )ع( تاليف 4154

 

 عضويت در شورا يا كميسيون –

 

– گروه فني و مهندسي ستاد انقلاب فرهنگي دبير و عضو

– كميته مكانيك ستاد انقلاب فرهنگي عضو

– شوراي مركزي ارتباط حوزه و دانشگاه ستاد انقلاب فرهنگي عضو

عضو شوراي تعيين شده توسط حوزه و دانشگاه براي ملاقات با امام)ره( ، براي درخواست تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي پس از

تعطيلي دانشگاهها در سال

شورايعالي ارزشيابي دانش آموختگان – وزارت فرهنگ و آموزش عالي نايب رئيس

– گروه پژوهشي فني و مهندسي وزارت فرهنگ و آموزش عالي رئيس

– كميته پژوهشي مكانيك وزارت فرهنگ و آموزش عالي رئيس

– كميسيون مجلات علمي كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي عضو

– شوراي پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي عضو

– شوراي ارتباط صنعت با دانشگاه وزارت صنايع نماينده وزير

هيات داوران جشنواره خوارزمي سازمان پژوهشهاي علمي عضو 2 دوره

– هيات نظارت و بازرسي شورايعالي انقلاب فرهنگي رئيس

گروه فرهنگي سياسي هيات نظارت – شورايعالي انقلاب فرهنگي رئيس

– كميسيون ازدواج شوراي عالي جوانان عضو

كميسيون مبارزه با مفاسد اجتماعي رياست جمهوري – عضو

كميسيون علائم و نشان ها رياست جمهوري – عضو

– شوراي مركزي بورس وزارت فرهنگ و آموزش عالي عضو 62 61

– شوراي عالي فرهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي نايب رئيس 62 61

– كميسيون فرهنگي و سياسي وزارت فرهنگ و آموزش عالي رئيس 61 61

– ستاد نظارت و ارزيابي وزارت فرهنگ و آموزش عالي نايب رئيس 61 61

ارزيابي فيلمهاي سينمائي – وزارت ارشاد عضو 61 61

– شوراي عالي ورزش دانشگاهها وزارت فرهنگ و آموزش عالي عضو 61 61

كميسيون صنعت شوراي پژوهشهاي علمي كشور – عضو 68 77

كميسيون انرژي شوراي پژوهشهاي علمي كشور عضو 79 تاكنون –

شوراي اسلامي كردن دانشگاهها وزارت فرهنگ و آموزش عالي – عضو 73 76

كميسيون تخصصي اسلامي كردن وزارت فرهنگ و آموزش عالي – رئيس 73 76

شوراي دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران عضو 73 تا كنون

هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت ايران عضو 73 تاكنون –

هيات مميزه دانشگاه جامع علمي و كاربردي عضو 88 تاكنون –

شورايعالي ارزشيابي دانش آموختگان وزارت علوم تحقيقات و فن آوري عضو 21 تاكنون –

هيات مميزه مركزي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري عضو 89 تاكنون –

هيات مميزه سازمان انرژي اتمي عضو 25 تاكنون –

دروسي كه تاكنون تدريس شده است

دروس دوره كارشناسي

نام درس تعداد ترم محل تدريس سال

-4 محاسبات شاسي 4 دانشگاه علم و صنعت 32

-2 ارتعاشات 2 دانشگاه علم و صنعت 32

– – 1 آزمايشگاه مقاومت مصالح 43 دانشگاه علم وصنعت 14 31

– – 1 آزمايشگاه ديناميك ماشين 41 دانشگاه علم و صنعت 14 31

11 دانشگاه علم و صنعت 16 تاكنون – – 3 انتقال حرارت 4

– – 1 توربوماشين 12 دانشگاه علم و صنعت 16 تاكنون – —

دروس كارشناسي ارشد و دكترا:

نام درس

4 لايه مرزي 21 دانشگاه علم و صنعت 64 تاكنون – –

2 پمپ هاي گريز از مركز پيشرفته – 2 دانشگاه تبريز 61

1 توربولانس 2 دانشگاه علم و صنعت 66 – – تاكنون — –

1 آيروديناميك خودرو 44 دانشگاه علم و صنعت 27 تاكنون – –

3 روش پژوهش – 1 دانشگاه علم و صنعت 27 تاكنون –

1 حرارت و سيالات در خودرو 3 دانشگاه علم و صنعت 27 تاكنون – –

6 انتقال حرارت پيشرفته – 2 دانشگاه علم و صنعت 22 تاكنون –

2 هدايت حرارتي در موتور – 2 دانشگاه علم و صنعت 21 تاكنون –

5 تكنولوژي پيشرفته توليد در خودرو 4 دانشگاه علم و صنعت 22 تاكنون – –

طرح‌هاي تحقيقاتي و صنعتي

خارج دانشگاه

عنوان محل اجرا

1 طرح ماهواره )رياست جمهوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي( دانشگاه علم و صنعت ايران –

2 طراحي و ساخت پمپ جريان محوري ) برگزيده سال 11 انجمن مكانيك( دانشگاه علم و صنعت ايران –

1 طراحي و بهينه سازي توربين آبي كوچك براي نيروگاهها سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي –

1 طراحي و بهينه سازي پمپ گريز از مركز آبي براي روغن شركت پمپ ايران –

3 بررسي فني اقتصادي سيستمهاي سوخت رساني انژكتوري – – مهندسين مشاور وسائط نقليه ) خودرو( ايران

1 بررسي روند توسعه تكنولوژي نفربرهاي زرهي جهان پژوهشكده مهندسي جهاد –

6 تست عملكرد الكتروموتور گيربكس خودرو برقي سازمان ترافيك استان تهران – –

2 طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ مصرف سوخت خودرو وزارت نيرو –

5 عامل چهارم ) مشاور ( خريد و ساخت داخل كاميونهاي حفاري چاه نفت شركت كالاي نفت تهران –

47 تعيين اولويت استاندارد سازي در صنعت خودرو سازمان استاندارد –

44 عامل چهارم )مشاور ( خريد و ساخت آمبولانس همراه با ساخت داخل كشور شركت كالاي نفت تهران –

42 پروژه بررسي و توليد آمبولانس با ساخت داخل بانك پارسيان –

41 پروژه طراحي و ساخت پلتفرم پايه گاز سوز شركت ايران خودرو –

داخل دانشگاه

4 طراحي و ساخت بالانس شش درجه آزادي دانشگاه علم و صنعت ايران –

2 طراحي و ساخت كولر آبي اتومبيل دانشگاه علم و صنعت ايران –

1 طراحي كامل و ساخت تيغه توربين بادي دانشگاه علم و صنعت ايران –

1 طراحي و ساخت رادياتور اتومبيل با استفاده از لوله هاي داغ – (Heat pipe) دانشگاه علم و صنعت ايران

3 طراحي و ساخت رادياتور اتاق عمل با استفاده از لوله هاي داغ – (Heat pipe) دانشگاه علم و صنعت ايران

2 طراحي و ساخت كنترل اتومبيل جانبازان دانشگاه علم و صنعت ايران –

6 تنگناهاي اداري و مالي تحقيقات شوراي پژوهشهاي علمي كشور –

2 طراحي و ساخت كولر آبي بدون پوشال دانشگاه علم و صنعت ايران –

5 طراحي و ساخت نازل تونل باد مافوق صوت به كمك روش مشخصه دانشگاه علم و صنعت ايران –

47 بررسي كاهش پسا بعلت برجستگي روي موشك دوربرد دانشگاه علم و صنعت ايران –

44 محاسبه پساي برجستگي و مقايسه باموارد مشابه درموشك ها دانشگاه علم و صنعت ايران –

42 اصلاح معادلات خواص بخارتر ) براي توربينهاي نيروگاههاي هسته اي( دانشگاه علم و صنعت ايران –

41 طراحي نازل با نرخ انبساط ثابت براي بخارتر در توربين بخارنيروگاه هسته اي دانشگاه علم و صنعت ايران –

41 طراحي نازل موشكهاي با برد كوتاه دانشگاه علم و صنعت ايران –

43 طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب جابجائي هوا دانشگاه علم و صنعت ايران –

41 طراحي نازل موشك در عرض كم دانشگاه علم و صنعت ايران –

15 سمينارها –

 

-4 كنفرانس بزرگداشت طبري دبير وزارت فرهنگ و آموزش عالي 12

-2 سمينار خودرو ملي دانشگاه علم و صنعت 15

-1 ششمين كنفرانس شاره ها دبير دانشگاه علم و صنعت 15

-1 مديريت در آموزش عالي عضو هيات اجرائي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 63

-3 نقش هيات امناء در اداره دانشگاهها عضو هيات اجرائي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 61

-1 كنفرانس مكانيك عضو هيات اجرائي دانشگاه علم و صنعت 62

-6 خودرو هيبريد دبير دانشگاه علم و صنعت 65

2 آينده خودرو در جهان – دبير دانشگاه علم و صنعت 24

-5 آينده خودروي ديزل دبير دانشگاه علم و صنعت 21

-47 استراتژي صنعت خودرو در جهان دبير دانشگاه علم و صنعت 21

) كره چين هند تركيه( – – –

-44 نقش افزودينها در مصرف گازوئيل دبير دانشگاه علم و صنعت 21

-42 كارخانه ديجيتالي دبير دانشگاه علم و صنعت 21

-41 نوآوري در صنعت خودرو دبير دانشگاه علم و صنعت 21

16 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي –

4 رئيس و عضو انجمن مهندسي خودرو ايران –

2 عضو هيات مؤسس و هيات مديره انجمن هوا و فضاي ايران –

1 عضو انجمن مهندسي مكانيك ايران –

1 عضو انجمن مهندسي خودرو آمريكا – (SAE)

3 عضو شوراي عمومي و شوراي تكنولوژ ي فدراسيون بين المللي انجمن هاي علم ي مهندسي –

خودرو) 38 عضوجهاني(

(FISITA) : (IFAES) Inernational federation of Automotive Engineering Societies

17 محور فعاليت هاي مهندسي بويژه مهندسي خودرو –

– – 4 عضويت در گروه كار خودرو ملي با شركت 3 وزير و 47 نماينده وزارتخانه 11 67

2 بيش از 37 سخنراني در مورد صنعت خودرو در دانشگاهها صنايع و مراكز اجرائي كشور – – 16 21

1 بيش از 477 مصاحبه راديو و تلويزيوني از جمله مناظره تلويزيوني با وزير صنايع …. – – تاكنون 12

1 دبير سمينار خودرو ملي براي تعيين استراتژي صنعت خودرو – 15

3 برگزاري بيش از ده سمينار در زمينه خودرو 15 تاكنون – –

– – 1 تاسيس و احداث ساختمان و تجهيز پژوهشكده مهندسي خودرو 21 62

6 ارائه بيش از 37 مقاله در زمينه خودرو 62 تاكنون – –

2 ارائه بيش از 17 پروژه كارشناسي ارشد خودرو 62 تاكنون – –

5 تاسيس ، احداث ساختمان و تجهيز دانشكده مهندسي خودرو – – تاكنون 62

– – 47 تربيت بيش از 417 كارشناس ارشد خودرو 65 21

44 بيش از 17 نشست در مورد خودرو – L90 – براي بهينه سازي آن 24 21

با سازمان گسترش، شركت سايپا و ايران خودروسازمان گسترش

42 مشاور شركت سايپا 24 تاكنون – –

41 مشاور شركت وسائط نقليه خودرو 22 تاكنون – –

41 تاسيس انجمن مهندسي خودرو در كشور – 22

-43 ثبت يك اختراع در زمينه خودرو 22

– – 41 انتشار دو مجله علمي و پژوهشي خودروئي تاكنون 22

17 عضويت در كميته تكنولوژي – Fisita كه از كل دنيا بصورت انتخابي 6 نفر متخصص برجسته خودرو براي اين

كميته انتخاب مي شوند ايشان يكي از آن افراد است.

18 عضويت انجمن مهندسي خودرو ايران در – FISITA )اتحاديه انجمن هاي مهندسي خودرو –

جهان تاكنون فقط 38 كشور توانسته اند عضو شوند( هيات مديره اتحاديه : رئيس GM ،رئيس BMW ،رئيس

تويوتا و…..

19 عضو كردن شركت ايران خودرو در كميته افتخاري – FISITA فقط 42 شركت خودرو و قطعه ساز جهان –

عضو هستند.

21 تامين بودجه و راه اندازي آزمايشگاه تست موتور در دانشگاه علم و صنعت ايران)ده ميليارد ريال( –

– 88 86

21 تامين بودجه و راه اندازي تونل باد ) اولين در سطح كشور( – – 88 86

18 فعاليت هاي مطبوعاتي –

سمت نام نشريه ارگان تاريخ

– – 4 سردبير جامعه جامعه اسلامي دانشگاهيان 35 17

– – 2 مدير مسئول هفته نامه عربي الصامدون بنياد امور جنگ زدگان 35 17

1 مدير مسئول و سردبير هفته نامه جنگ و زندگي بنياد امور جنگ زدگان – – 35 17

– – شخصي 64 61 » چهره جهرم « 1 مدير مسئول و سردبير ماهنامه

– – 3 مدير مسئول فرهنگ و دانش وزارت فرهنگ و آموزش عالي 61 61

– – 1 مدير مسئول پيك آموزش عالي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 61 61

-6 مدير مسئول مهندسي مكانيك ايران دانشگاه علم و صنعت 61

– – 2 عضو هيات تحريريه دانشور دانشگاه شاهد تاكنون 61

5 عضو هيات تحريريه بين المللي فني و مهندسي دانشگاه علم و صنعت – – تاكنون 64

– – 47 عضو هيات تحريريه باتري صبا باتري تاكنون 65

44 مدير مسئول مجله علمي و پژوهشي خودرو دانشگاه علم و صنعت – – تا كنون 27

– – 42 مدير مسئول ماهنامه خودرو دانشگاه علم و صنعت 27 22

41 مدير مسئول خبرنامه انجمن مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت 22 تاكنون – –

41 مدير مسئول چهره ايران شخصي 23 تاكنون – –

43 سردبير و عضو هيات – International Journal of Automotive Engineering 23 تاكنون –

تحريريه مجله مهندسي خودرو

19 مسافرتهاي علمي و فرهنگي –

الف علمي –

كشور موضوع تاريخ

-4 انگلستان و فرانسه خريد تجهيزات آزمايشگاهي 4136

-2 بنگلادش اخذ امتحان از پزشكان داوطلب به خدمت در ايران 4112

1 انگلستان ماموريت تحصيلي ) دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد – – 12 11

-1 چين رئيس هيات اعزامي از طرف وزارت فرهنگ 4112

و آموزش عالي براي بررسي دانشگاههاي چين

3 سنگاپور تامين كتب و نشريات علمي براي دانشگاههاي كشور – 4115

1 استراليا بررسي وضعيت علمي و پژوهشي دانشگاههاي استراليا – 4115

6 انگلستان دوره يك ماهه طراحي دستگاه ساخت و اندازه گيري – 4115

2 هلند – – انگلستان ماموريت علمي و بررسي مجلات علمي جهان 4164

5 آمريكا ارائه مقاله علمي در كنفرانس – ASME 4162

47 پرتقال ارائه مقاله علمي در كنفرانس انجمن مهندسي مكانيك آمريكا – 4161

44 يمن بررساي از دانشاگاه هااي يمان و ماذاكره باا وزيار علاوم يمان باراي ارتباطاات علماي –

4163

42 سوريه رئيس كميسيون علمي ارتباطات با آموزش عالي سوريه – – 61 61

41 بلژيك ارائه مقاله در سمينار – ASME 4161

41 انگلستان دوره كوتاه مدت بار الكتريكي بخار، نيروگاههاي هسته اي دانشگاه بيرمنگهام –

-43 انگلستان امتحان دفاعيه دانشجوي دكترا، دانشگاه گلاسكو 4127

41 اتريش ارائه دو مقاله در كنفرانس – ASME 4124

46 بحرين بررسي از دانشگاهها كشور و ايجاد ارتباط علمي بحرين – 4122

-42 كويت ارائه مقالات ) 1 مقاله( در كنفرانس بين المللي 4121

45 انگلستان شركت در كنفرانس علمي – FISITA 4121

27 ايتاليا شركت در كنفرانس علمي – FISITA 4123

24 اسپانيا شركت در كنفرانس علمي – 4121

22 آلمان شركت در كنفرانس علمي – Fisita 4126

21 اندونزي شركت در سخنراني 6 دانشگاه بزرگ اندونزي – 4122

ب فرهنگي –

-4 الجزاير عضو هيات اعزامي نمايندگان دولت شهيد رجائي سالگرد انقلاب پوليساري 4135

2 مالزي تايلند – – – پاكستان عضو هيات اعزامي بمناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي 4135

1 عربستان سعودي)حج( عضو گروه تبليغي و فرهنگي سياسي هر ساله – 81 تاكنون –

1 چين همراه هيات همراه رياست محترم جمهوري – 4116

-3 آسياي ميانه هيات همراه رياست محترم جمهوري 4162

1 آلمان – – فرانسه – ايتالياسمينار سالانه فرهنگي دانشجويان آمريكا اروپا 4161

7 عربستان سعودي عضو هيات علمي بعثه مقام معظم رهبري – 1386 تاكنون

21 فعاليتهاي مذهبي فرهنگي، اجتماعي و سياسي زمان – –

4 فعاليتهاي فرهنگي سياسي در گروههاي سياسي و مذهبي)مسلحانه( – – 12 37

– – 37 31 ) 2 فعاليت سياسي در پالايشگاه آبادان ) منجر به اعتصاب سال 32

1 فعاليت در انجمن اسلامي دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت ايران – – 32 33

4 شركت در فعاليتهاي سياسي اساتيد تا پيروزي انقلاب اسلامي – – 56 57

5 عضو هيات اعزامي از طرف آيت اله منتظري به خوزستان )اعتصاب شركت نفت( – آبان 57

6 عضو هيات مؤسسن جامعه اسلامي دانشگاهيان كشور – آذر 57

-7 عضو هيات مؤسس واحد تبليغات حزب جمهوري اسلامي اسفند 57

-8 مسئول راه اندازي حزب در استان فارس) با حكم شهيد بهشتي ( اسفند 57

5 عضو مؤسسين انجمن اسلامي اساتيد و كاركنان دانشگاه علم و صنعت ايران – 32

11 موسس و رئيس جامعه اسلامي فارغ التحصيلان كشور – 59

44 عضو هيات دبيران جامعه اسلامي دانشگاهيان 1 دوره –

42 عضو و مؤسس انجمن اسلامي فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت ايران – 35

41 عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بيرمنگهام ) تنها عضو ايراني( – 1دوره

41 رئيس شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان ايراني در بيرمنگهام انگلستان – – 12 13

– – 43 همكاري فرهنگي و سياسي با تشكلهاي شيعيان غير ايراني بيرمنگهام انگلستان 12 11

– – 16 عضو هيات امناء مسجد النبي ) ص( شهرك قدس و ساير نهادهاي وابسته تاكنون 72

– -17 مؤسس و رئيس بنياد خيريه حضرت زهراي اطهر )س( )شخصي( تاكنون 61

42 مدير عامل كانون صنفي اساتيد دانشگاه علم وصنعت ايران – – 65 21

– – 45 عضوهيات امناء بنياد فرهنگي انديشه تاكنون 27

21 عضو و رئيس هيات امناء مؤسسه بين المللي احياء حرم حضرت سكينه )ع( ) دمشق( – – تاكنون 81

فعاليتهاي بين المللي جناب آقاي دكتر محمد حسن شجاعي فرد

4 عضو برجسته انجمن مهندسي مكانيك انگلستان – CEng. FIMechE

2 عضو انجمن مهندسي خودرو آمريكا – SAE

1 عضو مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي مهندسي خودرو جهان – FISITA

1 عضو انتخابي كميته تكنولوژي اتحاديه …….. – FISITA ) شش نفر انتخاب مي شوند(

3 عضومجمع عمومي انجمن هاي مهندسي آسيا و اقيانوسيه شاخه – (APAC)- FISITA