دکتر حوران اکبرزاده

تاریخ انتشار:

دارای مدرک دکتری فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. ايشان از سال 1392 به عنوان عضو حقیقی هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب فعالیت می‌کنند.

تحصیلات

دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ایمیل : hooranakbarzadeh@yahoo.com

 

مقالات

مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 21 مورد)
1 ) عنوان : تحلیل چیستی مفهوم قرآنی شاکله در پرتو نسبت آن با انسان و افعال او.

Title : .
مشخصات نشریه : مشكوه / Mishkat /

تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : فهیمه ساجدی مهر ، حوران اکبرزاده ،
2 ) عنوان : نقش عجب الذنب در معاد جسمانی از نظر متکلمین و حکما

Title : The Role Of Miracle In Physical Resurrection According To Theologians And Sages
مشخصات نشریه : آینه معرفت / ayeneh marefat /

تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1399
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، فاطمه اسدی کتیگری ،
3 ) عنوان : استناد صدرالمتالهین به غزالی در مساله توحید حقیقی

Title : .
مشخصات نشریه : حکمت إسراء / A Scholarly-Research bi-quarterly Journal of Philosophy /

تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : زهرا موسوی بایگی ، حوران اکبرزاده ،
4 ) عنوان : بررسی رابطه اختیار و تقدیر در هستی از منظر علامه طباطبائی

مشخصات نشریه : فلسفه دین / /

تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
5 ) عنوان : رویکرد لایب نیتس به علیت در نظام هستی

مشخصات نشریه : مشکوة النور / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
6 ) عنوان : مساله شر از نظر جی. ال. مکی و فلاسفه اسلامی

مشخصات نشریه : مشکوة النور / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
7 ) عنوان : رویکرد فلسفی کندی در مورد راهکارهای مقابله با حزن و اندوه

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
8 ) عنوان : مساله شر از دیدگاه جی. ال. مکی و پاسخهای استاد

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
9 ) عنوان : بررسی نقاط اشتراک و افتراق سهروردی و ملاصدرا در بحث خیال منفصل

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
10 ) عنوان : رویکرد فلسفی کندی در دفع اندوه و افسردگی و تاثیرپذیری وی از جهان بینی دینی

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
11 ) عنوان : بررسی نقش جاودانگی نفس در معناداری زندگی از منظر صدرالمتالهین شیرازی

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
12 ) عنوان : نقش امام رضا (ع) در ترویج فرهنگ توحید

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
13 ) عنوان : اخلاق بندگی حق از نگاه علامه طباطبائی با محوریت تفسیر المیزان

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1396
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، انسیه محمدی نیک ،
14 ) عنوان : بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مساله علم الهی به ماسوا قبل از ایجاد

مشخصات نشریه : آینه معرفت / /

تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، ابوافضل مزینانی ،
15 ) عنوان : بررسی و تبیین اصول فلسفی ملاصدرا

مشخصات نشریه : فلسفه دین / /

تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، ابوافضل مزینانی ،
16 ) عنوان : تبیین« نقش علم و معرفت به حقایق اشیاء در پیدایش ملکه عصمت در امامـ» بر اساس آثار علامه طباطبایی

مشخصات نشریه : — / /

تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1394
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
17 ) عنوان : بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمدبن زکریای رازی

مشخصات نشریه : تأملات فلسفی / /

تاریخ چاپ : 08 / 10 / 1393
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، نیره کاظمی ،
18 ) عنوان : بررسی مقایسه ای پیرامون تاثیر عقل و وحی از دیدگاه ابوحاتم رازی و زکریای رازی

مشخصات نشریه : Religious Inquiries / Religious Inquiries /

تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، نیره کاظمی ،
19 ) عنوان : بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در بارۀ عدالت

مشخصات نشریه : قبسات / qabasat /

تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، رضیه امیری ،
20 ) عنوان : تحلیل و بررسی فرآیند حصول ادراک عقلی از دیدگاه صدر المتالهین

مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /

تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
21 ) عنوان : جایگاه خیال متصل و منفصل در فلسفه صدرالمتالهین

مشخصات نشریه : مقالات و بررسی ها / /

تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، محسن کدیور ،

 

مقالات ارائه شده در همایش های علمی : ( 7 مورد)
1 ) عنوان : تبیین فناناپذیری وجه الله در فرهنگ شیعی با نگاه علامه طباطبائی

مشخصات همایش : یادمان علامه سید محمد حسین طباطبائی/دانشگاه علامه طباطبائی / ایران – تهران؛ ایران /

تاریخ ارائه : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
2 ) عنوان : تبیین فناناپذیری وجه الله در فرهنگ شیعی با نگاه علامه طباطبائی

مشخصات همایش : یادمان علامه سید محمد حسین طباطبائی/دانشگاه علامه طباطبائی / ایران – تهران؛ ایران /

تاریخ ارائه : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
3 ) عنوان : 

مشخصات همایش : فلسفه دین معاصر/— / ایران – تهران /

تاریخ ارائه : 16 / 10 / 1393
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
4 ) عنوان : تبیین نقش علم و معرفت به حقایق اشیاء در پیدایش ..عصمت امام

مشخصات همایش : همایش ملی علامه طباطبایی/— / ایران – تهران /

تاریخ ارائه : 28 / 11 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
5 ) عنوان : نقش اراد« آدمی در رابطه با اراده خداوند در میزان تربیت پذیری وی در برابر هدایت الهی بر اساس آثار علامه طباطبایی

مشخصات همایش : بزرگداشت علامه طباطبایی/دانشکده الهیات و معارف اسلامی / — /

تاریخ ارائه : 27 / 08 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
6 ) عنوان : نقش امام رضا در ترویج فرهنگ توحید

مشخصات همایش : آموزه های رضور در کتاب عوالم العلم/دانشگاه علامه طباطبائی / ایران – تهران /

تاریخ ارائه : 25 / 06 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
7 ) عنوان : رویکرد فلسفی کندی در دفع اندوه و افسردگی و..

مشخصات همایش : همایش زنجان/— / ایران – زنجان /

تاریخ ارائه : 11 / 08 / 1390
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،

کتاب‌ها

1 ) عنوان : پیرامون براهین جهان شناختی اثبات وجود خدا

Philosophy of Religion ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / (زبان : انگليسی) /

تاریخ چاپ : 09 / 02 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،

 

کرسی علمی

عنوان : رابطه اخلاق و تعقل

مشخصات : سازمان تأیید کننده : مدرسه علمیه الغدیر تهران /

تاریخ ثبت : 1 / 11 / 1393
افراد مرتبط : حوران اکبرزاده ،

 

طرح پژوهشی

) عنوان : تحلیل و بررسی معنای زندگی انسان در انسان شناسی ملاصدرای شیرازی

مشخصات : ( دانشگاهی)

تاریخ اجرا : 0 / 0 / 0000
مجری و همکاران : حوران اکبرزاده،

 

پایان‌نامه‌ها

1 ) عنوان : بررسی و نقد مواضع انتقادی استاد فیاضی بر هستی شناسی حکمت متعالیه

مشخصات : نام دانشجو: روح اله نظری / مقطع : /

تاریخ دفاع: 14 / 12 / 1399
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، محسن حبیبی(مشاور) ،
2 ) عنوان : بررسی چیستی ظاهر و باطن هستی از منظر امام خمینی و علامه طباطبائی

مشخصات : نام دانشجو: اعظم السادات شریفی / مقطع : /

تاریخ دفاع: 27 / 7 / 1399
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
3 ) عنوان : تبیین دلالتهای کلامی- فلسفی آیۀ « کلّ یوم هو فی شأن»

مشخصات : نام دانشجو: فاطمه همتی فر / مقطع : /

تاریخ دفاع: 25 / 6 / 1399
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، محسن حبیبی(مشاور) ،
4 ) عنوان : بررسی تعارض بین ایمان و اخلاق در داستان ذبح اسماعیل ع بر پایۀ نظریه انسان کامل از منظر ابن عربی و علامه طباطبائی

مشخصات : نام دانشجو: مرضیه بالائی / مقطع : /

تاریخ دفاع: 24 / 6 / 1399
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، مهدی اخوان(مشاور) ،
5 ) عنوان : بررسی و تحلیل ملاصدرا از آراء فلاسفه، متکلمان و صوفیه پیرامون آیه نور (با محوریت رساله نور)

مشخصات : نام دانشجو: زهرا کاظمی فرد / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 17 / 4 / 1399
اساتید راهنما و مشاور: سعید انواری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
6 ) عنوان : آثار و لوازم اصالت ماهیت ابن سینا، سهروردی و میرداماد در مقایسه با اصالت وجود ملاصدرا

Title : Works and accessories of the Originality of the Nature of Ibn Sina, Suhrawardi and Mirdamad in Comparison with the Originality of Mulla Sadra
مشخصات : نام دانشجو: جلیل محمدی خانقاه / مقطع : دکتری /

تاریخ دفاع: 30 / 11 / 1398
اساتید راهنما و مشاور: عبداله نصری(راهنمای اصلی) ، قاسم پور حسن درزی(مشاور) ، حوران اکبرزاده ،
7 ) عنوان : نفس شناسی از نظر غیاث الدین منصور دشتکی

مشخصات : نام دانشجو: کلثوم رنجبر / مقطع : /

تاریخ دفاع: 30 / 6 / 1398
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، محسن حبیبی(مشاور) ،
8 ) عنوان : بررسی دیدگاههای استاد مرتضی مطهری و محمد عابد الجابری در بارۀ حرکت تاریخ و تمدن اسلامی

مشخصات : نام دانشجو: سید محسن میرعمادی / مقطع : /

تاریخ دفاع: 27 / 6 / 1398
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، قاسم پور حسن درزی(مشاور) ،
9 ) عنوان : بررسی دیدگاه های استاد مرتضی مطهری و محمد عابد الجابری درباره حرکت تاریخ و تمدن اسلامی

Title : A Study of the Views of Professor Morteza Motahhari and Mohammad Abed Al-Jaberi on the Movement of Islamic History and Civilization
مشخصات : نام دانشجو: سید محسن میر عمادی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 27 / 6 / 1398
اساتید راهنما و مشاور: قاسم پور حسن درزی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
10 ) عنوان : نسبت ایمان، با علم، عقل و عمل از دیدگاه مولا محسن فیض کاشانی

مشخصات : نام دانشجو: زینب صادقی النجق / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 29 / 11 / 1397
اساتید راهنما و مشاور: محمدرضا اسدی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
11 ) عنوان : مقایسه روح و نفس از نظر ملاشمسای گیلانی و ملاصدرا

مشخصات : نام دانشجو: سهیل سهیلی / مقطع : /

تاریخ دفاع: 7 / 11 / 1397
اساتید راهنما و مشاور: غلامرضا زکیانی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
12 ) عنوان : تحلیل و ارزیابی کلامی – فلسفی مسأله «عجب الذنب» با محوریت ملاصدرا

مشخصات : نام دانشجو: فاطمه اسدی کتیگری / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 11 / 1397
اساتید راهنما و مشاور: سعید انواری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
13 ) عنوان : بررسی خوانش ملاصدرا از ابن سینا با تاکید بر مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی

مشخصات : نام دانشجو: سید مختار موسوی / مقطع : /

تاریخ دفاع: 30 / 7 / 1397
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
14 ) عنوان : بررسی میزان و نحوه استفاده از منابع فلسفی – کلامی متقدمین (در مجلدات یک و دو اسفار)

مشخصات : نام دانشجو: مریم مهدوی مزده / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 3 / 12 / 1396
اساتید راهنما و مشاور: سعید انواری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
15 ) عنوان : عالم ذر و عالم امر از دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبائی

مشخصات : نام دانشجو: صدیقه خدادوست / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 18 / 3 / 1395
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
16 ) عنوان : بررسی رویکرد تفسیری و فلسفی علامه طباطبائی به معاد جسمانی و حل اشکالات آن

مشخصات : نام دانشجو: سیده زهرا سید هاشمی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 5 / 3 / 1393
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
17 ) عنوان : بررسی تاثیر و تاثر افعال و نفس آدمی بر یکدیگر از دیدگاه ملاصدرا

مشخصات : نام دانشجو: سمیرا سیف کاشانی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 19 / 11 / 1394
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، قاسم پورحسن(مشاور) ،
18 ) عنوان : بررسی نظر ناقدین در باره مساله احیاء در عالم آخرت در فلسفه ملاصدرا با نظر به قرآن کریم

مشخصات : نام دانشجو: فاطمه قاسم زاده نیارق / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 24 / 12 / 1394
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، غلامرضا ذکیانی(مشاور) ،
19 ) عنوان : تحلیل و نقد مبانی فکری میرزا مهدی اصفهانی و لوازم آن با تاکید بر مساله خلقت

مشخصات : نام دانشجو: رضا رهنما / مقطع : دکتری /

تاریخ دفاع: 14 / 2 / 1394
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، غلامرضا ذکیانی (مشاور) ، عبداله نصری ،
20 ) عنوان : تحلیل و بررسی و ترجمه رسائل عرفانی فلسفی آیت الله سید محمد حسن طباطبائی الهی

مشخصات : نام دانشجو: سعیده شهمیری / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 5 / 3 / 1395
اساتید راهنما و مشاور: حسین کلباسی اشتری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
21 ) عنوان : تلقی علامه طباطبائی از نحوه جزای دنیوی و اخروی اعمال و مقایسه آن با منابع قرآنی و روایی

مشخصات : نام دانشجو: محمد خسروی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 31 / 6 / 1395
اساتید راهنما و مشاور: محسن حبیبی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
22 ) عنوان : بررسی رویکرد فلسفی کلامی معراج پیامبر (ص) با تاکید بر ابن سینا و غزالی

مشخصات : نام دانشجو: فرحناز رزمی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 24 / 12 / 1394
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، قاسم پورحسن(مشاور) ،
23 ) عنوان : تبیین قوس صعودی انسان در عالم آخرت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

مشخصات : نام دانشجو: نازنین خرم / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 24 / 12 / 1394
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
24 ) عنوان : تبیین رویا از منظر ارسطو و ملاهادی سبزواری

مشخصات : نام دانشجو: محدثه بختیاری / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 2 / 3 / 1394
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، حسین کلباسی اشتری(مشاور) ،
25 ) عنوان : معنای زندگی در حادثه عاشورا

مشخصات : نام دانشجو: زهرا کریمی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 7 / 3 / 1394
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
26 ) عنوان : خوانش ملاصدرا از آرای متکلمین در بحث از ذات، صفات و افعال الهی

مشخصات : نام دانشجو: مهدی سعادتمند / مقطع : دکتری /

تاریخ دفاع: 7 / 7 / 1393
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ، قاسم پور حسن درزی ،
27 ) عنوان : مقایسه رویکرد تفسیری و فلسفی ملاصدرا در بحث عالم غیب

مشخصات : نام دانشجو: مهلقا موحد تبار / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 10 / 7 / 1393
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
28 ) عنوان : تحلیل و بررسی هستی شناسی و آثار و لوازم آن از منظر محقق دوانی با محوریت رساله الزوراء

مشخصات : نام دانشجو: زهرا عباسی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 10 / 3 / 1393
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
29 ) عنوان : بررسی امکان تاسیس مدینه فاضله فلسفی ـ دینی بر اساس آراء فیلسوفان غربی و اسلامی ( با تاکید بر اندیشه های افلاطون و آگوستین در غرب ـ فارابی و سهروردی در اسلام)

مشخصات : نام دانشجو: پرویز حاجی زاده / مقطع : دکتری /

تاریخ دفاع: 10 / 7 / 1393
اساتید راهنما و مشاور: حسین کلباسی اشتری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ، احمد علی حیدری ،
30 ) عنوان : دو بیان متفاوت صدرالمتالهین در طرح مباحث فلسفی (بر مبنای جمهور مشائیان و بر مبنای نظرات خاص وی)

مشخصات : نام دانشجو: سید جلیل حسین نیا / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 29 / 6 / 1393
اساتید راهنما و مشاور: سعید انواری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
31 ) عنوان : روش شناسی ملاصدرا در مساله علم الهی

مشخصات : نام دانشجو: ابوالفضل مزینانی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 14 / 2 / 1392
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
32 ) عنوان : بررسی و تبیین جایگاه نبوت در نظر دو فیلسوف ری (محمدبن زکریای رازی و ابوحاتم رازی)

مشخصات : نام دانشجو: نیره کاظمی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 23 / 11 / 1392
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، دکتر پورحسن(مشاور) ،
33 ) عنوان : وحدت وجود از منظر علامه محمد تقی جعفری

مشخصات : نام دانشجو: حمزه نادعلی زاده / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 10 / 2 / 1392
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
34 ) عنوان : بررسی و تحلیل نظریه طینت و سرشت آدمی در آثار علامه طباطبایی

مشخصات : نام دانشجو: الهام اسدی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 28 / 10 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، حسن مرادی(مشاور) ،
35 ) عنوان : تحلیل و بررسی آراء فیلسوفان مسلمان در باب اصالت وجود و ماهیت

مشخصات : نام دانشجو: احمد شکیبایی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 12 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، سیدصدرالدین طاهری موسوی(مشاور) ،
36 ) عنوان : اشارات فلسفی و کلامی مسائل مربوط به مبدا و معاد در ادعیه

مشخصات : نام دانشجو: ناصر آزادجو / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 12 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، سیدصدرالدین طاهری موسوی(مشاور) ،
37 ) عنوان : بررسی نظریه عدالت از دیدگاه مطهری و رالز

مشخصات : نام دانشجو: مرضیه سادات امیری / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 6 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: عبداله نصری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
38 ) عنوان : بررسی نظریه عدالت از دیدگاه مطهری و رالز

مشخصات : نام دانشجو: مرضیه سادات امیری / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 6 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: عبداله نصری(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
39 ) عنوان : الهامات قدسی و القائات شیطانی از دیدگاه ابن ترکه وملاصدرا

مشخصات : نام دانشجو: منا فریدی خورشیدی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 15 / 11 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: سیدصدرالدین طاهری موسوی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
40 ) عنوان : بررسی تطبیقی آراء رالز و مطهری پیرامون عدالت

مشخصات : نام دانشجو: رضیه سادات امیری / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 15 / 11 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
41 ) عنوان : بررسی، تحلیل و نقد اشارات ابن سینا (نمط های 4 و 5) با استفاده از شروح و حواشی متقدم و معاصر

مشخصات : نام دانشجو: سید شهریار کمالی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 6 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، سیدصدرالدین طاهری موسوی(مشاور) ،
42 ) عنوان : بررسی، تحلیل و نقد اشارات ابن سینا (نمط های 4 و 5) با استفاده از شروح و حواشی متقدم و معاصر

مشخصات : نام دانشجو: سید شهریار کمالی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 6 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، سیدصدرالدین طاهری موسوی(مشاور) ،
43 ) عنوان : بررسی نظریه اخلاقی ابن مسکویه و فخر رازی

مشخصات : نام دانشجو: احمد جودکی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 3 / 11 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، سیدصدرالدین طاهری موسوی(مشاور) ،
44 ) عنوان : نقد و بررسی عصمت در آرا شیخ مفید و غزالی

مشخصات : نام دانشجو: مهدخت خردمند / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 31 / 4 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: سیدصدرالدین طاهری موسوی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
45 ) عنوان : تحلیل و مقایسه ی دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر درباره ی حسن و قبح عقلی ناظر به کتاب نقد المحصل

مشخصات : نام دانشجو: سارا راستی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 13 / 9 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: غلامرضا زکیانی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
46 ) عنوان : نفس و سیر استکمالی آن در داستانهای سهروردی

مشخصات : نام دانشجو: ملیحه آقایی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 24 / 4 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: قاسم پور حسن درزی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
47 ) عنوان : نفس و سیر استکمالی آن در آثار رمزی سهروردی

مشخصات : نام دانشجو: ملیحه آقایی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 4 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
48 ) عنوان : بررسی و تحلیل حسن و قبح از دیدگاه فخر رازی و خواجه طوسی ناظر به کتاب تلخیص

مشخصات : نام دانشجو: سارا راستی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 4 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
49 ) عنوان : تحلیل و بررسی جلیگاه الم، لذت،حزن و بهجت در فیلسوفان مسلمان مبتنی بر آراء کندی، محمد بن زکریای رازی و ابن سینا

مشخصات : نام دانشجو: سیده زهرا میرطاهری / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 4 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
50 ) عنوان : نقد و بررسی عصمت در آراء شیخ مفید و غزالی

مشخصات : نام دانشجو: مهدخت خردمند / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 4 / 1391
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
51 ) عنوان : پاسخ به شبهه انفعال در ذات الهی در سه مساله فلسفی

مشخصات : نام دانشجو: خدیجه هاشمی عطار / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 12 / 11 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: سیدصدرالدین طاهری موسوی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
52 ) عنوان : انسان شناسی از منظر سهروردی

مشخصات : نام دانشجو: علیرضا مرادی گروسی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 11 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
53 ) عنوان : انفعال در ذات الهی در سه مساله فلسفی -کلامی از نظر ملاصدرا (بدا استجابت دعا سخط و محبت)

مشخصات : نام دانشجو: سیده خدیجه هاشمی عطار / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 11 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
54 ) عنوان : انسان شناسی از منظر سهروردی

مشخصات : نام دانشجو: علیرضا مرادی گروسی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 11 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
55 ) عنوان : انفعال در ذات الهی در سه مساله فلسفی -کلامی از نظر ملاصدرا (بدا استجابت دعا سخط و محبت)

مشخصات : نام دانشجو: سیده خدیجه هاشمی عطار / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 1 / 11 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
56 ) عنوان : تفسیر ملاصدرا از سهروردی در امور عامه

مشخصات : نام دانشجو: مرتضی ابراهیمی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 14 / 10 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: سیدصدرالدین طاهری موسوی(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
57 ) عنوان : بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات در ابن سینا و متکلمین اشعری

مشخصات : نام دانشجو: نرگس کیایی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 5 / 5 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، دکتر طاهری(مشاور) ،
58 ) عنوان : تحلیل و مقایسه دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر درباره حسن و قبح عقلی ناظر به کتاب نقدالمحصل

مشخصات : نام دانشجو: — / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 29 / 4 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ،
59 ) عنوان : علم حضوری و نسبت آن با معقول …( در فلسفه اسلامی)

مشخصات : نام دانشجو: — / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 27 / 4 / 1390
اساتید راهنما و مشاور: رضا سلیمان حشمت(راهنمای اصلی) ، حوران اکبرزاده(مشاور) ،
60 ) عنوان : بررسی و مقایسه صفت متکلم بودن خداوند از منظر .. و صدرالمتالهین

مشخصات : نام دانشجو: زهرا سالاری طرزقی / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 11 / 11 / 1389
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، عبداله نصری(مشاور) ،
61 ) عنوان : معجزه از دیدگاه سه مکتب کلامی ناظر به آراء ..،شهرستانی و سید مرتضی

مشخصات : نام دانشجو: زهرا درویشی قنبر / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 3 / 11 / 1389
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، غلامرضا زکیانی(مشاور) ،
62 ) عنوان : بررسی تطبیقی مواجهه صدرالمتالهین و فخر رازی با …

مشخصات : نام دانشجو: مریم برخوردار پور / مقطع : کارشناسی ارشد /

تاریخ دفاع: 2 / 11 / 1389
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، منیر آیت اللهی(مشاور) ،
63 ) عنوان : تحلیل انتقادی پیرامون تجرد نفس و بقای آن با توجه به آراء ارسطو، فارابی و ابن سینا

مشخصات : نام دانشجو: حسین قلی زاده / مقطع : /

تاریخ دفاع: / /
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، قاسم پور حسن درزی(مشاور) ،
64 ) عنوان : جایگاه عقل در اندیشه اشاعره ناظر به اندیشه های ابوالحسن اشعری، باقلانی و جوینی

مشخصات : نام دانشجو: مرضیه ترکمنی / مقطع : /

تاریخ دفاع: / /
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، غلامرضا زکیانی(مشاور) ،
65 ) عنوان : تبیین و تقریر ولایت و امامت از دیدگاه سید حیدر آملی بر اساس رساله مرخع المنازعه و الاختلالات

مشخصات : نام دانشجو: طاهره آژیر / مقطع : /

تاریخ دفاع: / /
اساتید راهنما و مشاور: حوران اکبرزاده(راهنمای اصلی) ، حسین کلباسی اشتری(مشاور) ،