مدیر‌کل حمایت و پشتیبانی فرهنگی

تاریخ انتشار:
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی،ارتباط، همکاری مطلوب و جلب مشارکت مطلوب و موثر میان نهادهای مختلف فرهنگی،سیاسی و اجتماعی ،دانشجوئی و دانشگاهی داخل دانشگاه
 • ارزیابی وضعیت کلی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روحی، روانی و جسمی دانشجویان و برنامه‌ریزی و استفاده از تمام امکانات جهت ارتقای آن و رفع مشکلات موجود اداره کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی واحدهای فرهنگی و فعالیت های دانشجویی
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف راه‌اندازی شرکت های دانش بنیان، تقویت مراکز رشد، کارآفرینی و توجه به تولید
 • گسترش روابط میان اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان و کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی
 • طرح، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف دانشجویی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن با هدف ایجاد خلاقیت، جذب دانشجویان علاقه‌مند و مدیریت مطلوب برنامه‌ها
 • برنامه‌ریزی برای آموزش‌های علمی، عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی و هنری برای دانشجویان و نظارت برحسن اجرای آن
 • تلطیف و سالم‌سازی روابط عمومی و اخلاقی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری دانشگاه.
 • پیشنهاد برنامه‌های ارزشی، اعتقادی، دینی، فرهنگی و هنری متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور به شوراهای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.
 • پیشنهاد تأسیس کانون‌ها، انجمن‌ها و شوراهای مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، کارآفرینی و تقویت تولید ملی، تقویت کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه پردازی.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری اردوهای علمی و سیاحتی برای دانشجویان.
 • مهیا کردن زمینه‌های لازم در ایجاد هسته‌های علمی دانشجویان و دانشگاهیان با هدف مشارکت مسئولانه و دلسوزانه در نقش آفرینی مؤثر آنها در فضای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه، جامعه و بین‌الملل.