انجمن علمی دانشکده ادیان؛

جلسه شورای مرکزی انجمن دانشجویان دانشکده ادیان با رئیس دانشکده ادیان جناب دکتر سهرابی‌فر

تاریخ انتشار:

در جلسه‌ای که اعضای مرکزی انجمن علمی ادیان با جناب دکتر سهرابی‌فر داشتند، پس از بیان گزارشی از روند انتخابات و عملکرد انجمن علمی توسط ریاست انجمن؛ مسائل و پیشنهادات خوبی از جانب ریاست جدید دانشکده ادیان مطرح گردید و ایشان اظهار داشتند از هیچ گونه همکاری جهت اجرای برنامه های پیش رو دریغ نخواهند داشت بلکه حامی اجرای آن خواهند بود.

اعضای شورای مرکزی انجمن دانشجویان دانشکده ادیان جلسه‌ای را جهت آشنایی و تعامل هرچه بیشتر با رئیس دانشکده ادیان جناب دکتر سهرابی‌فر برگزار کردند.
آقای باباجانی‌پور رئیس انجمن ضمن تبریک بابت انتصاب شایسته و جوان‌محور دکتر سهرابی‌فر به ریاست دانشکده، گزارشی از روند انتخابات شورای مرکزی انجمن، محتوای دو جلسه نخست انجمن و تصویب آیین‌نامه داخلی، اردوی چهارراه ادیان تهران و دو نشست اخیر ارائه دادند و خواستار حمایت پیوسته ریاست محترم دانشکده از فعالیت‌های انجمن شدند.
جناب دکتر سهرابی‌فر نیز پیشنهاد دادند تا ارتباطات آکادمیک ملی و بین‌المللی انجمن با دیگر انجمن‌های دانشجویی توسعه یابد و بخش‌های مختلف انجمن در زمینه پژوهش و نشر، نشست‌های علمی و همایش‌ها، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها، و اردوها و نشست‌های دوستانه تعاملی سازنده، پویا و شاداب با دانشجویان دانشکده داشته باشند.

مطالب مشابه