به همت معاونت فرهنگی اجتماعی؛

مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد

تاریخ انتشار:
مراسم سومین سالگرد سردا شهید سلیمانی در دانشگاه ادیان و مذاهب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی با حضور اعضای هیئت علمی، اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه ادیان و مذاهب بعد از نماز ظهر و عصر در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم گروه سرود «ساقی کوثر» با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب به اجرای سرودهایی در مورد شهید سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس پرداختند.

sardar-soleimnani-urd2
sardar-soleimnani-urd2
sardar-soleimnani-urd
sardar-soleimnani-urd1
sardar-soleimnani-urd3
sardar-soleimnani-urd4
sardar-soleimnani-urd6
sardar-soleimnani-urd7
sardar-soleimnani-urd8
sardar-soleimnani-urd9
sardar-soleimnani-urd10
sardar-soleimnani-urd11
sardar-soleimnani-urd12
sardar-soleimnani-urd5

مطالب مشابه