در دانشکده تاریخ برگزار می شود:

انتخابات انجمن علمی تاریخ اسلام و تشیع

تاریخ انتشار:

انتخابات انجمن علمی تاریخ تشیع و اسلام به صورت حضوری و مجازی در دانشکده تاریخ برگزار خواهد شد.

┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ «فراخوان نام‌نویسی انتخابات انجمن علمی دانشجویی تاریخ اسلام و تاریخ تشیع» ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄

(قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده تاریخ رشته های تاریخ اسلام و تاریخ تشیع) 💢جهت اعلام کاندیدایی برای عضویت در انجمن علمی تاریخ اسلام و تاریخ تشیع، آمادگی خود را جهت شرکت در انتخابات حداکثر تا یکشنبه ۱۱ دی ماه به آقای شاهرودی از طریق پیامرسان ایتا اعلام نمایند. 💢علاقه‌مندان جهت نام نویسی لطفاً نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی را به این شماره 09332440228 در ایتا ارسال یا پیامک نمایند.

📝شرایط ثبت نام متقاضیان محترم:

۱.از دانشجویان رسمی دانشکده تاریخ باشند. ۲. از دانشجویان در حال تحصیل و وضعیت تحصیلی شان تا قبل از اتمام دروس آموزشی باشد. ۳. التزام به ضوابط و قوانین مندرج در اساسنامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب داشته باشند.

تکمیل میگردد…………

مطالب مشابه