انجمن علمی دانشجویی دانشکده زن و خانواده برگزار می‌نماید

کارگاه پیشرفته نگارش رساله و پایان‌نامه

تاریخ انتشار:
کارگاه پیشرفته نگارش رساله و پایان‌نامه

انجمن علمی دانشجویی دانشکده زن و خانواده (دانشگاه ادیان و مذاهب) برگزار می‌نماید:

کارگاه پیشرفته نگارش رساله و پایان‌نامه (آشنایی کامل و جامع با شیوه نگارش رساله و پایان‌نامه)

 

استاد محترم دکتر رضا محمدی (عضو هیئت‌علمی دانشکده زن و خانواده)

زمان: دوشنبه 1401/10/26

ساعت: 09:00 الی 17:00

 

برنامه کارگاه:

جلسه اول: 09:00 الی 10:30

جلسه دوم: 10:30 الی 12:00

استراحت ظهرگاهی: 12:00 الی 13:00

جلسه سوم: 13:00 الی 14:30

عصرانه: 14:30 الی 15:00

جلسه چهارم: 15:00 الی 17:00

 

هزینه دوره: 75.000

گواهی دوره صادر می‌گردد.

 

ثبت‌نام:

نام و نام خانوادگی + کد ملی+ نام پدر خود را به آیدی @f_a1400 ارسال نمایید.

مطالب مشابه