کارکرد اهلبیت پیامبران از نگاه کتب مقدس

دومین وبینار تخصصی انجمن دانشجویی شیعه شناسی

تاریخ انتشار:

دومین وبینار تخصصی انجمن دانشجویی شیعه شناسی در تاریخ چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد.

خلاصه نشست 

کارکرداهل بیت پیامبران در کتب مقدس ادیان( بررسی تطبیقی اهل بیت زرتشت، اهل بیت موسی، اهل بیت عیسی و اهل بیت محمد”علیهم السلام”).

دکتر عباس اشرفی عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده معارف دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در دومین وبینار انجمن دانشجویی شیعه شناسی به تبیین کارکردهای اهل بیت و خانواده پیامبران (خصوصاً پیامبران چهار دین توحیدی زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام) پرداختند.

دکتراشرفی افزودند: مراد از اهل بیت یک پیامبر، نزدیک ترین افراد به ایشان هستند چه این ارتباط نسبی و سببی باشد و چه اندیشه ای و رفتاری.

ایشان بیان کردند: سوال اینجاست که تمایزات کتب مقدس ادیان در خصوص اهل بیت پیامبر آن دین چه می باشد؟ برای پاسخ این سوال باید به متون مقدس مراجعه کرد و از نگاه این متون مقدس پاسخ را بیان کرد.

ایشان به معرفی افراد خانواده این پیامبران پرداختند. _دین زرتشت: پسرعموی زرتشت مدیوماه-پسران و دختران زرتشت-انجمن مغان.

_دین یهود : جایگاه موسی در یهود- خانواده موسی( هارون، مریم ،صفورا همسرش، فرزندان جرشوم الیعازر) عدم سخن از خانواده بعد از موسی.
_دین مسیحیت: مریم باکره -فرزندان مریم و یوسف-عیسای ازدواج نکرده.
_دین اسلام: راسخون در علم- عصمت و طهارت- مخاطب درجه اول پیام رسول- اوصیای پیوسته( وصایت و امامت نصبی است نه انتخابی).

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در پایان به مقایسه اسلام با سه ادیان دیگر در خصوص کارکرد اهلبیت پیامبران پرداخت و این گونه نتیجه گیری کرد:

_در زرتشتی یهودیت و مسیحیت جانشینی از خانواده نیست برخلاف اسلام که جانشینی حق انحصاری خاندان پیامبر است.
_عصمت و علم اهلبیت پیامبر اسلام از تمایزات این دین می باشد.
_منجی آخرالزمان در زرتشتی از نسل زرتشت است و در اسلام از نسل محمد(ص)است ولی در دو دین دیگر این طور نیست.
_ نگاه آینده پژوهانه و آینده سازانه در اسلام به اهل بیت

شده است یعنی دوام و بقای دین به آن هاست.

مطالب مشابه