دکتر سمیه عرب خراسانی

دکتری جامعه شناسی، مدیر گروه حقوق زن در اسلام
هیئت علمی
عضو
دانشکده ها
دانشکده زن و خانواده
اطلاعات تماس
s.khorasani@urd.ac.ir
02532802610
دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیه عرب خراسانی

سال تولد: 1359

پست الکترونیک: s.khorasani@urd.ac.ir

 سمت: استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 1. دکترا: جامعه­ شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه اصفهان، عنوان پایان نامه: فهم جنسیتی از حیات خانوادگی: پژوهشی داده­ بنیاد در باب زنان و مردان تهرانی با تجربه ازدواج و جدایی ، استاد راهنما اول: دکتر وحید قاسمی، استاد راهنمای دوم: دکتر علی ربانی(1398).
 2. کارشناسی ارشد: مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1388. عنوان پایان نامه: بررسی عوامل حقوقی- اجتماعی خشونت جنسی زنان و دختران در خانواده
 3. کارشناسی: روان­شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1384.

تدریس

 • اخلاق جنسیتی در حوزه علمیه رفیعه المصطفی (1395).
 • خانواده در اسلام در حوزه علمیه رفیعه المصطفی (1396-1395).
 • جامعه شناسی جنسیت در حوزه علمیه رفیعه المصطفی (1395).
 • روش تحقیق در حوزه رفیعه المصطفی(1397)
 • فمنیسم در حوزه علمیه جامعه النور شیراز(1398)
 • آموزش مقاله نویسی و نقد مقالات در حوزه علمیه جامعه النور شیراز(1399)
 • تدریس نظریه های جنسیت دوره دکتری(1400 تا کنون)
 • تدریس تحولات خانواده، آسیب شناسی خانواده، روش تحقیق کیفی دوره ارشد( 1400 تا کنون)
 • تدریس روش تحقیق، آسیب شناسی خانواده، تحولات خانواده و روان شناسی زن و خانواده به زبان انگلیسی دوره ارشد (1402-1403)

کارگاه و فعالیت های آموزشی        

 • برگزاری دوره متن خوانی کتاب key concepts in family studies، مرکز تحقیقات زن و خانواده
 • ارایه بحث با موضوع تعریف مفهوم خشونت، علل خشونت و پیشگیری از خشونت در دوره تکمیلی تربیت کنشگر آسیب های اجتماعی، قم.
 • ارایه بحث با موضوع قدرت در اموزه های فمنیستی در دوره الگوی مدیریت اسلامی، مشهد.
 • مدرسه تابستانی(مقدماتی) روش، دانشگاه ادیان، تابستان 1400.
 • مدرسه زمستانه( متوسطه) روش، دانشگاه ادیان، تابستان 1400.

استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه ارشد یا رساله دکتری

 • داور رساله دکتری با عنوان: ارایه الگوی توانمندی زنان در برابر جرایم جنسیتی” دانشگاه ادیان، 1399
 • داور رساله دکتری با عنوان” مطالعه تطبیقی راهکارهای رفع خشونت خانگی علیه زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی، دانشگاه ادیان، 1399
 • داور رساله ارشد با عنوان” تجارب حقوقی زنان مطلقه و نسبت آن با امنیت روانی( مطالعه موردی قم)، دانشگاه ادیان،1400
 • داور رساله ارشد با عنوان” شناسایی ابعاد ارتباط فضای مجازی و خانواده در ایران( بررسی مقالات علمی دهه 90)، دانشگاه ادیان، 1400
 • داور رساله دکتری با عنوان” تحلیل ژیامدهای تبعیض مثبت با محوریت مساله زنان در قوانین اساسی و موضوعه جمهوری اسلامی افغانستان، دانشگاه ادیان، 1400
 • داور رساله دکتری با عنوان” تحلیل سیاستگذاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، دانشگاه ادیان، 1400
 • داور رساله ارشد با عنوان “رویکردهای تبیین حجاب در اثار نویسندگان ژس از مشروطه در کتاب رسائل حجابیه”، دانشگاه ادیان، 1401
 • داوری رساله دکتری با عنوان” بررسی جامعه شناختی درک از دخترانگی در زیست جهان دختران متولدین 85-80 ساکن شهر تهران”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” فهم زوجین از حریم خصوصی در مقایسه با قوانین موضوعه ایران”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” تجربه زیسته زنان در مواجهه با عقد موقت شوهران”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” هایمنوپلاستی و پیامدهای آن؛ ارزیابی حقوقی و جامعه شناختی”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” راهکارهای تربیتی-عرفانی در رفع آسیب های اجتماعی( مواد مخدر، مسائل جنسی، پایبندی به ظواهر دینی)”، دانشکده عرفان، دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمای پایان نامه ارشد با عنوان ” مولفه های مردانگی در ضرب المثل های ایرانی، دانشگاه ادیان، 1401
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان” فهم فرایند و ابعاد تاثیر اجتماعی زنان فعال در سازمان­های غیردولتی در بیست سال جمهوریت در افغانستان”، دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمای رساله دکتری با عنوان” تبیین نقش سیاست­گذاری در وضعیت حجاب در جامعه امروز ایرانی” دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمایی رساله دکتری با عنوان” تجربه زیسته زنان افغانستانی در ایران( مورد مطالعاتی دانشجویان زن افغانستانی در دانشگاه تهران و قم)،دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمای پایان نامه ارشد با عنوان” فهم ارزش فرزند در نگهداشت خانواده در زوجین نابارور”، 1402

طرح های پژوهشی

 • مساله شناسی تاثیر جنسیت تحول­یافته بر خانواده، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1398)
 • طرح پژوهشی فراتحلیل پژوهش­های حوزه حجاب و عفاف، مرکز تحقیقات زن و خانواده- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری(1398)

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی

 • احمد غیاثوند، دکتر سمیه عرب خراسانی، تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود؛ مطالعه‌اي پدیدارشناسانه، دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 2، شماره 2، زمستان 1393.
 • Somayeh Arab Khorasani & Ahmad Ghiasvand. (2017). Women’s Decision to Divorce in Light of Failure in Marital Status and Dignity, Journal of Divorce & Remarriage.
 •  دکتر سمیه عرب خراسانی؛ غیاثوند، احمد.(1397). تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، دوره15، شماره 4، شماره پیاپی 53.
 • غیاثوند، احمد؛ عرب خراسانی، سمیه.(1397). درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی (مطالعه­ای پدیدارشناسی)، فصلنامه مطالعات اجتماعی علامه، دوره 25، شماره 80.
 • قاسمی، وحید؛ عرب خراسانی، سمیه؛ ربانی خوراسگانی، علی(1397). تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره16، شماره 4.
 • قاسمی، وحید؛ عرب خراسانی، سمیه؛ ربانی خوراسگانی، علی(1397). تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم مردانه از ازدواج و زندگی خانوادگی، فصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره16، شماره4.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی،(1398).تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم جنسیتی از زندگی خانوادگی، فصلنامه مطالعات اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، دوره16، شماره2.
 • عرب خراسانی، سمیه(1398).جنسیت و جدایی: روایت زنانه، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان­شناختی، دوره17، شماره1.
 • عرب خراسانی، سمیه(1398).جنسیت و جدایی: روایت مردانه، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی، دوره26، شماره1.
 • عرب خراسانی، سمیه(1398).مساله زنان در برخورد میان فرهنگ مرد محور دینی و فرهنگ انسان محور اسلامی، مدیریت فرهنگی، شماره 44.
 • عرب خراسانی، سمیه(1399).روایت جنسیتی از جدایی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره18، شماره1.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی،(1399).تحلیل گفتمان برابری و اشتغال از منظر دولت یازدهم، مجله اسلام و علوم اجتماعی، دوره 12، شماره 23.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی؛ حسنی، فضه( 1400).تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات جامعه شناختی، دوره 28، شماره2.
 • کریمی، رضا؛ عرب خراسانی، سمیه؛ طباطبایی امیری، فائزه سادات؛ نصیری، محمدرضا(1400). مقایسه تطبیقی مفاهیم خشونت در تحقیقات جنسیت، زنان، خانواده در ایران و کشورهای توسعه یافته بر اساس تحلیل هم رخدادی واژگان، زن در توسعه و سیاست، دوره 19، شماره 2.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی،(1401). معنای ازدواج و زندگی خانوادگی از منظر نسل میانه: پژوهشی داده بنیاد، مطالعات زن و خانواده، دوره 10، شماره3.
 • آینه چی، عباس؛ عرب خراسانی، سمیه(1402). فراتحلیل متغییرهای روانشناختی همبسته با حجاب و عفاف، نشریه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، دوره18، شماره 63
 • دکتر سمیه عرب خراسانی؛ سجادی، حمید؛ موید حکمت، ناهید؛ هاشمی فشارکی، مریم(1402). تجربه زیسته زنان دانشجوی افغانستانی: مورد مطالعاتی دانشگاه های تهران و قم، نشریه جامعه پژوهی فرهنگی، پذیرش
 • عرب خراسانی، سمیه(1402). چالش مردانگی فرهنگی و خانواده اسلامی، فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، دوره15، شماره 29، 105-126
 • لیاقت، علی؛ زارعان، منصوره و عرب خراسانی، سمیه(1403). بررسی خشونت خانگی علیه زنان در کشور پاکستان: مرور سیستماتیک. مجله اسلام و علوم اجتماعی، شماره 31، 97-71
 • عرب خراسانی، سمیه؛ ملکی، طاهره(1402). ساختار جنسیت و مردانگی متناقض در ادبیات شفاهی ایران، زن در فرهنگ و هنر، پذیرش
 • دهقان، مجید، عرب خراسانی، سمیه؛ کشوری، امین(1402). ارزیابی سیاست های فرهنگی در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران( مطالعه موردی حجاب).پذیرش

مقالات ارائه شده در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی

 • مقاله خانواده اسلامی و چالش های مردانگی، کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده، 1400
 • مقاله ساختار جنسیت و مردانگی متناقض در ادبیات شفاهی ایران، اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی، 1401
 • Masculinity and Islamic healthy family, in 15th Doha Conference on Interfaith Dialogue: Family Structure in Light of Changing World: Religious Perspective “Integration of Families, Faith, Values and Education.”

نشست علمی و کرسی ترویجی

 • نشست علمی تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1395).
 • شرکت در نشست کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد بین­المللی، فرایند تصویب و اثرات حقوقی آن برای کشورها، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1396).
 • شرکت در نشست علمی جنسیت در اسناد و روابط بین­الملل، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1396).
 • هئیت رئیسه نشست تخصصی علوم اجتماعی در اولین همایش ایده­پژوهی مطالعات جنسیت و خانواده، مرکز تحقیقات زن و خانواده، (1397)
 • نشست علمی تجربه مادرانه از جدایی: پژوهشی داده­بنیاد، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1398).
 • نشست علمی احتساب نقش مادری و خانه­داری به عنوان شغل، کمیته امداد امام خمینی(1398).
 • نشست علمی بررسی چند وجهی خشونت، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1398).
 • نشست علمی فردیت زنانه در شبکه­های اجتماعی تصویری، مرکز تحقیقات خانواده(1398).
 • نشست آزاداندیشی خشونت علیه زنان، دانشگاه علم و صنعت(1398).
 • کارشناس- مجری نشست علمی فرایندپژوهی تکوین رشته مطالعات زنان( مطالعه موردی دانشگاه های آمریکا)، مرکز تحقیقات خانواده، 1398
 • برنامه رادیویی با موضوع افزایش سن ازدواج در شبکه رادیویی جوان، برنامه جوانشهر، 1399
 • دانشگاه الزهرا، وبینار با موضوع مردان و مشارکت در سلامت خانواده،1399
 • کرسی ترویجی با موضوع جنسیت و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1401
 • برگزاری نشست با عنوان آرمانشهر زنان، دانشگاه الزهرا، 1401
 • نشست علمی با موضوع معرفی فمنیسم خانواده گرا، مرکز تخصصی نورالزهرا، ساری، 1401
 • نشست نقد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، رسانه نخبگانی بانوان، 1401
 • نشست علمی فسلفه جنسیت؛ نگاهی شناخت شناسانه به جنس محوری، مجمع عالی حکمت، 1401
 • نشست تخصصی رسانه خانواده محور، الزامات و راهبردها، اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی،1401
 • کرسی ترویجی با موضوع مردانگی و خانواده؛ معرفی ابعاد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1402
 • نشست علمی با عنوان خانواده کارامد، الزامات و اقتضائات مدرن، پژوهشکده مطالعات زن و خانواده، دانشگاه ادیان، 1402
 • نشست علمی با عنوان زن و الگوی سوم با همکاری رسانه نخبگانی بانوان و اندیشکده زوج، دانشگاه ادیان،1402
 • نقد کتاب افسانه قدرت مردانه، پژوهشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان، 1402

داوری مقالات در نشریات علمی-پژوهشی و همایش ها

 • کارشناس پنل اجتماعی در همایش ایده پژوهی،1397
 • دو فصلنامه جنسیت و خانواده
 • فصلنامه مطالعات زن و خانواده
 • فصلنامه مطالعات جامعه شناختی
 • فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
 • دبیر تخصصی پنل علوم اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی، 1401
 • عضو کمیته مطالعات زن و خانواده، دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی، 1402
 • عضو ستاد راهبری عفاف و حجاب، 1402 تا کنون

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیه عرب خراسانی

سال تولد: 1359

پست الکترونیک: s.khorasani@urd.ac.ir

 سمت: استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 1. دکترا: جامعه­ شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه اصفهان، عنوان پایان نامه: فهم جنسیتی از حیات خانوادگی: پژوهشی داده­ بنیاد در باب زنان و مردان تهرانی با تجربه ازدواج و جدایی ، استاد راهنما اول: دکتر وحید قاسمی، استاد راهنمای دوم: دکتر علی ربانی(1398).
 2. کارشناسی ارشد: مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1388. عنوان پایان نامه: بررسی عوامل حقوقی- اجتماعی خشونت جنسی زنان و دختران در خانواده
 3. کارشناسی: روان­شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1384.

تدریس

 • اخلاق جنسیتی در حوزه علمیه رفیعه المصطفی (1395).
 • خانواده در اسلام در حوزه علمیه رفیعه المصطفی (1396-1395).
 • جامعه شناسی جنسیت در حوزه علمیه رفیعه المصطفی (1395).
 • روش تحقیق در حوزه رفیعه المصطفی(1397)
 • فمنیسم در حوزه علمیه جامعه النور شیراز(1398)
 • آموزش مقاله نویسی و نقد مقالات در حوزه علمیه جامعه النور شیراز(1399)
 • تدریس نظریه های جنسیت دوره دکتری(1400 تا کنون)
 • تدریس تحولات خانواده، آسیب شناسی خانواده، روش تحقیق کیفی دوره ارشد( 1400 تا کنون)
 • تدریس روش تحقیق، آسیب شناسی خانواده، تحولات خانواده و روان شناسی زن و خانواده به زبان انگلیسی دوره ارشد (1402-1403)

کارگاه و فعالیت های آموزشی        

 • برگزاری دوره متن خوانی کتاب key concepts in family studies، مرکز تحقیقات زن و خانواده
 • ارایه بحث با موضوع تعریف مفهوم خشونت، علل خشونت و پیشگیری از خشونت در دوره تکمیلی تربیت کنشگر آسیب های اجتماعی، قم.
 • ارایه بحث با موضوع قدرت در اموزه های فمنیستی در دوره الگوی مدیریت اسلامی، مشهد.
 • مدرسه تابستانی(مقدماتی) روش، دانشگاه ادیان، تابستان 1400.
 • مدرسه زمستانه( متوسطه) روش، دانشگاه ادیان، تابستان 1400.

استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه ارشد یا رساله دکتری

 • داور رساله دکتری با عنوان: ارایه الگوی توانمندی زنان در برابر جرایم جنسیتی” دانشگاه ادیان، 1399
 • داور رساله دکتری با عنوان” مطالعه تطبیقی راهکارهای رفع خشونت خانگی علیه زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی، دانشگاه ادیان، 1399
 • داور رساله ارشد با عنوان” تجارب حقوقی زنان مطلقه و نسبت آن با امنیت روانی( مطالعه موردی قم)، دانشگاه ادیان،1400
 • داور رساله ارشد با عنوان” شناسایی ابعاد ارتباط فضای مجازی و خانواده در ایران( بررسی مقالات علمی دهه 90)، دانشگاه ادیان، 1400
 • داور رساله دکتری با عنوان” تحلیل ژیامدهای تبعیض مثبت با محوریت مساله زنان در قوانین اساسی و موضوعه جمهوری اسلامی افغانستان، دانشگاه ادیان، 1400
 • داور رساله دکتری با عنوان” تحلیل سیاستگذاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، دانشگاه ادیان، 1400
 • داور رساله ارشد با عنوان “رویکردهای تبیین حجاب در اثار نویسندگان ژس از مشروطه در کتاب رسائل حجابیه”، دانشگاه ادیان، 1401
 • داوری رساله دکتری با عنوان” بررسی جامعه شناختی درک از دخترانگی در زیست جهان دختران متولدین 85-80 ساکن شهر تهران”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” فهم زوجین از حریم خصوصی در مقایسه با قوانین موضوعه ایران”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” تجربه زیسته زنان در مواجهه با عقد موقت شوهران”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” هایمنوپلاستی و پیامدهای آن؛ ارزیابی حقوقی و جامعه شناختی”، دانشگاه ادیان، 1402
 • داور رساله دکتری با عنوان” راهکارهای تربیتی-عرفانی در رفع آسیب های اجتماعی( مواد مخدر، مسائل جنسی، پایبندی به ظواهر دینی)”، دانشکده عرفان، دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمای پایان نامه ارشد با عنوان ” مولفه های مردانگی در ضرب المثل های ایرانی، دانشگاه ادیان، 1401
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان” فهم فرایند و ابعاد تاثیر اجتماعی زنان فعال در سازمان­های غیردولتی در بیست سال جمهوریت در افغانستان”، دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمای رساله دکتری با عنوان” تبیین نقش سیاست­گذاری در وضعیت حجاب در جامعه امروز ایرانی” دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمایی رساله دکتری با عنوان” تجربه زیسته زنان افغانستانی در ایران( مورد مطالعاتی دانشجویان زن افغانستانی در دانشگاه تهران و قم)،دانشگاه ادیان، 1402
 • راهنمای پایان نامه ارشد با عنوان” فهم ارزش فرزند در نگهداشت خانواده در زوجین نابارور”، 1402

طرح های پژوهشی

 • مساله شناسی تاثیر جنسیت تحول­یافته بر خانواده، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1398)
 • طرح پژوهشی فراتحلیل پژوهش­های حوزه حجاب و عفاف، مرکز تحقیقات زن و خانواده- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری(1398)

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی

 • احمد غیاثوند، دکتر سمیه عرب خراسانی، تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود؛ مطالعه‌اي پدیدارشناسانه، دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 2، شماره 2، زمستان 1393.
 • Somayeh Arab Khorasani & Ahmad Ghiasvand. (2017). Women’s Decision to Divorce in Light of Failure in Marital Status and Dignity, Journal of Divorce & Remarriage.
 •  دکتر سمیه عرب خراسانی؛ غیاثوند، احمد.(1397). تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، دوره15، شماره 4، شماره پیاپی 53.
 • غیاثوند، احمد؛ عرب خراسانی، سمیه.(1397). درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی (مطالعه­ای پدیدارشناسی)، فصلنامه مطالعات اجتماعی علامه، دوره 25، شماره 80.
 • قاسمی، وحید؛ عرب خراسانی، سمیه؛ ربانی خوراسگانی، علی(1397). تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره16، شماره 4.
 • قاسمی، وحید؛ عرب خراسانی، سمیه؛ ربانی خوراسگانی، علی(1397). تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم مردانه از ازدواج و زندگی خانوادگی، فصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره16، شماره4.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی،(1398).تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم جنسیتی از زندگی خانوادگی، فصلنامه مطالعات اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، دوره16، شماره2.
 • عرب خراسانی، سمیه(1398).جنسیت و جدایی: روایت زنانه، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان­شناختی، دوره17، شماره1.
 • عرب خراسانی، سمیه(1398).جنسیت و جدایی: روایت مردانه، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی، دوره26، شماره1.
 • عرب خراسانی، سمیه(1398).مساله زنان در برخورد میان فرهنگ مرد محور دینی و فرهنگ انسان محور اسلامی، مدیریت فرهنگی، شماره 44.
 • عرب خراسانی، سمیه(1399).روایت جنسیتی از جدایی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره18، شماره1.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی،(1399).تحلیل گفتمان برابری و اشتغال از منظر دولت یازدهم، مجله اسلام و علوم اجتماعی، دوره 12، شماره 23.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی؛ حسنی، فضه( 1400).تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات جامعه شناختی، دوره 28، شماره2.
 • کریمی، رضا؛ عرب خراسانی، سمیه؛ طباطبایی امیری، فائزه سادات؛ نصیری، محمدرضا(1400). مقایسه تطبیقی مفاهیم خشونت در تحقیقات جنسیت، زنان، خانواده در ایران و کشورهای توسعه یافته بر اساس تحلیل هم رخدادی واژگان، زن در توسعه و سیاست، دوره 19، شماره 2.
 • دکتر سمیه عرب خراسانی،(1401). معنای ازدواج و زندگی خانوادگی از منظر نسل میانه: پژوهشی داده بنیاد، مطالعات زن و خانواده، دوره 10، شماره3.
 • آینه چی، عباس؛ عرب خراسانی، سمیه(1402). فراتحلیل متغییرهای روانشناختی همبسته با حجاب و عفاف، نشریه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، دوره18، شماره 63
 • دکتر سمیه عرب خراسانی؛ سجادی، حمید؛ موید حکمت، ناهید؛ هاشمی فشارکی، مریم(1402). تجربه زیسته زنان دانشجوی افغانستانی: مورد مطالعاتی دانشگاه های تهران و قم، نشریه جامعه پژوهی فرهنگی، پذیرش
 • عرب خراسانی، سمیه(1402). چالش مردانگی فرهنگی و خانواده اسلامی، فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، دوره15، شماره 29، 105-126
 • لیاقت، علی؛ زارعان، منصوره و عرب خراسانی، سمیه(1403). بررسی خشونت خانگی علیه زنان در کشور پاکستان: مرور سیستماتیک. مجله اسلام و علوم اجتماعی، شماره 31، 97-71
 • عرب خراسانی، سمیه؛ ملکی، طاهره(1402). ساختار جنسیت و مردانگی متناقض در ادبیات شفاهی ایران، زن در فرهنگ و هنر، پذیرش
 • دهقان، مجید، عرب خراسانی، سمیه؛ کشوری، امین(1402). ارزیابی سیاست های فرهنگی در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران( مطالعه موردی حجاب).پذیرش

مقالات ارائه شده در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی

 • مقاله خانواده اسلامی و چالش های مردانگی، کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده، 1400
 • مقاله ساختار جنسیت و مردانگی متناقض در ادبیات شفاهی ایران، اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی، 1401
 • Masculinity and Islamic healthy family, in 15th Doha Conference on Interfaith Dialogue: Family Structure in Light of Changing World: Religious Perspective “Integration of Families, Faith, Values and Education.”

نشست علمی و کرسی ترویجی

 • نشست علمی تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1395).
 • شرکت در نشست کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد بین­المللی، فرایند تصویب و اثرات حقوقی آن برای کشورها، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1396).
 • شرکت در نشست علمی جنسیت در اسناد و روابط بین­الملل، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1396).
 • هئیت رئیسه نشست تخصصی علوم اجتماعی در اولین همایش ایده­پژوهی مطالعات جنسیت و خانواده، مرکز تحقیقات زن و خانواده، (1397)
 • نشست علمی تجربه مادرانه از جدایی: پژوهشی داده­بنیاد، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1398).
 • نشست علمی احتساب نقش مادری و خانه­داری به عنوان شغل، کمیته امداد امام خمینی(1398).
 • نشست علمی بررسی چند وجهی خشونت، مرکز تحقیقات زن و خانواده(1398).
 • نشست علمی فردیت زنانه در شبکه­های اجتماعی تصویری، مرکز تحقیقات خانواده(1398).
 • نشست آزاداندیشی خشونت علیه زنان، دانشگاه علم و صنعت(1398).
 • کارشناس- مجری نشست علمی فرایندپژوهی تکوین رشته مطالعات زنان( مطالعه موردی دانشگاه های آمریکا)، مرکز تحقیقات خانواده، 1398
 • برنامه رادیویی با موضوع افزایش سن ازدواج در شبکه رادیویی جوان، برنامه جوانشهر، 1399
 • دانشگاه الزهرا، وبینار با موضوع مردان و مشارکت در سلامت خانواده،1399
 • کرسی ترویجی با موضوع جنسیت و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1401
 • برگزاری نشست با عنوان آرمانشهر زنان، دانشگاه الزهرا، 1401
 • نشست علمی با موضوع معرفی فمنیسم خانواده گرا، مرکز تخصصی نورالزهرا، ساری، 1401
 • نشست نقد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، رسانه نخبگانی بانوان، 1401
 • نشست علمی فسلفه جنسیت؛ نگاهی شناخت شناسانه به جنس محوری، مجمع عالی حکمت، 1401
 • نشست تخصصی رسانه خانواده محور، الزامات و راهبردها، اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی،1401
 • کرسی ترویجی با موضوع مردانگی و خانواده؛ معرفی ابعاد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1402
 • نشست علمی با عنوان خانواده کارامد، الزامات و اقتضائات مدرن، پژوهشکده مطالعات زن و خانواده، دانشگاه ادیان، 1402
 • نشست علمی با عنوان زن و الگوی سوم با همکاری رسانه نخبگانی بانوان و اندیشکده زوج، دانشگاه ادیان،1402
 • نقد کتاب افسانه قدرت مردانه، پژوهشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان، 1402

داوری مقالات در نشریات علمی-پژوهشی و همایش ها

 • کارشناس پنل اجتماعی در همایش ایده پژوهی،1397
 • دو فصلنامه جنسیت و خانواده
 • فصلنامه مطالعات زن و خانواده
 • فصلنامه مطالعات جامعه شناختی
 • فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
 • دبیر تخصصی پنل علوم اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی، 1401
 • عضو کمیته مطالعات زن و خانواده، دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی، 1402
 • عضو ستاد راهبری عفاف و حجاب، 1402 تا کنون