در حکمی آقای دکتر سهرابی‌فر به ریاست دانشکده ادیان منصوب…

رئیس دانشکده ادیان تغییر کرد

تاریخ انتشار:

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب از خدمات و تلاش‌های دکتر احمد رضا مفتاح تجلیل شد؛ ریاست محترم دانشگاه با صدور حکمی دکتر وحید سهرابی‌فر را به سمت رئیس دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب کرد.

قائم مقام وزیر علوم عراق

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب از خدمات و تلاش‌های دکتر احمد رضا مفتاح تجلیل شد؛

ریاست محترم دانشگاه با صدور حکمی دکتر وحید سهرابی‌فر را به سمت رئیس دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب کرد.

 

مطالب مشابه