هشتمین دوره کوتاه مدت شیعه شناسی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، هشتمین دوره کوتاه‌مدت شیعه‌شناسی با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه پادربورن آلمان از روز شنبه 4 اسفند در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای این دوره آموزشی بین المللی شیعه شناسی دکتر غلامرضا رئیسیان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیرمقدم در خصوص برگزاری این دوره و سخنرانی‌هایی که در این دوره آموزشی ارائه می‌شود مطالبی ارائه نمود.

در ادامه دکتر حمیدرضا شریعتمداری عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم در سخنانی با عنوان شیعه؛ تعریف و فرق شیعی به معرفی مذهب تشیع و فرق آن پرداخت، سپس دکتر محمد سمیعی عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم در کنفرانسی با عنوان شیعه و ایران معاصر به بسترهای تاریخی و عوامل گسترش تشیع در دوران معاصر در ایران اشاره نمود.

در روز یکشنبه 5 اسفندماه 97 نیز کنفرانس "نظریه امامت" توسط دکتر امداد توران عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم و کنفرانس "نظریه مهدویت" توسط مرتضی رضازاده دانشجوی دکتری ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

لازم به ذکر است هشتمین دوره آموزشی شیعه‌شناسی با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب قم و دانشگاه پادربورن آلمان با حضور اندیشمندانی از کشورهای مختلف از روز شنبه 4 الی چهارشنبه 8 اسفند در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

 

مطالب مشابه