ظرفیت های شیعه برای گفتگوی بین ادیان

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر توران در نشست سی‌ویکم از سلسله نشست‌های «کلمه سواء»، ابتدا با اشاره متنوع‌بودن مراکز و جریانهای فکری غربی، گفت: در غرب از طرفی فعالیت تبشیری گسترده‌ای برای مسیحی‌کردن مسلمانان صورت می‌گیرد و از طرفی هم می‌توان گفت مراکزی وجود دارند که فارغ از دغدغه تبشیر، به کار علمی در باب اسلام می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه دسته دوم، اهداف سیاسی و اهداف انسانی را دنبال می‌کنند، گفت: مرز دقیقی نمی‌توان بین این جریان‌ها برقرار کرد و ممکن است در نشستی که توسط مرکزی برگزار می‌گردد، افرادی متعلق به همه این جریانات حضور داشته باشند.

وی با اشاره به نکته‌ای دیگر، گفت: باید به عنوان شیعه، در گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت، از مقابل هم قرار دادن شیعه و اسلام اجتناب کنیم و نیز نباید از کاربرد عنوان شیعه و پایگاه قراردادن اندیشه شیعی بگریزیم.

دکتر توران تصریح کرد: در سنت اسلامی شیعی سه زمینه برای گفت‌وگو با ادیان دیگر وجود دارد که عبارت است از گفت‌وگویی‌بودن آیات قرآن؛ سیره تمایل به گفت‌وگو در پیامبر و امامان؛ تجربه گفت‌وگوهای عالمان مسلمان از عهد صفوی تا امروز.

وی افزود: می دانیم در عهد صفوی شاه عباس ارمنیان را به اصفهان آورد  و ایشان را در محله جلفا اسکان داد. از همین دوره صفوی فعالیت تبشیری مسیحیان در قلمرو ایران شروع شد و در عهد قاجار توسعه یافت. عالمان امامی عهد قاجار در عکس العمل به این فعالیت تبشیری به جای برخورد قهرآمیز انجمن صفاخانه اصفهان را در محله جلفا تأسیس کردند و به گفتگو و مناظره علمی پرداختند که ماحصل این گفت‌وگوهای شیعی‌مسیحی در ماهنامه الاسلام در این زمان درج گردید. وجود این سه زمینه به شیعیان کمک می‌کند که بتوانند اولاً وارد گفتگوی بینا دینی با مسیحیان بشوند و ثانیا از تجارب نهفته در آنها الهام بگیرند.

وی با اشاره به اینکه در شیعه سه ظرفیت برای گفت‌وگو با ادیان و مذاهب دیگر وجود دارد، گفت: تعالیم خرد اخلاقی اهل‌بیت (ع)، تعالیم خرد زندگانی اهل‌بیت (ع) و نیز تعالیم معنوی اهل‌بیت (ع)، ظرفیت‌های خوبی برای شیعه در عرصه گفتگوی بین ادیانی فراهم کرده است؛ چرا که تعالیم پیامبر و اهل البیت در این سه محور از سویی همه‌فهم است و از سوی دیگر از غنای بالا و در واقع بی نظیری برخوردار است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به پیشنهاداتی برای محورهای گفت‌وگو، گفت: همفکری برای پیداکردن راه‌حل برای چالش‌ها و معضلات عصر جدید که به نوعی ریشه در مدرنیته دارند نظیر الحاد، کم‌رنگ‌شدن ارزش‌های اخلاقی و الهی، تخریب محیط زیست و سستی بنیاد خانواده و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی از موضوعات به‌روز برای گفت‌وگو است.

مطالب مشابه