تقویت همکاری با هیئت اندیشه ورز اسلام و ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

تاریخ انتشار:

جلسه تقویت همکاری بین دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد و هیأت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی حوزه علمیه خراسان با حضور آقایان دکتر رضا سمیعی و  علیرضا غضبانی از همکاران واحد گزینش دانشگاه ادیان و مذاهب قم و آقایان سجادی و عادل از همکاران واحد مشهد در محل سالن کنفرانس مدرسه قرآن و عترت با میزبانی هیئت اندیشه  ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی در مورخ 29 خرداد ماه برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام ملکوتی تبار مسئول هیئت اندیشه ورز ادیان به توضیحاتی درباره فعالیت های این هیئت پرداخت و سپس با تبین ظرفیت های همکاری هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی پیشنهاداتی از قبیل برگزاری برخی رشته های مرتبط با ادیان و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت را ارائه نمودند.

پس از ایشان جناب آقای دکتر سمیعی ضمن تشکر از هیئت اندیشه ورز برای همکاری برای برگزاری این جلسه به نحوه گزینش و پذیرش طلاب در دانشگاه ادیان و مذاهب پرداخت و پیشنهاداتی از قبیل برگزرای رشته ای مناسب با فضای علمی و اجتماعی مشهد و برگزاری بورسیه برخی رشته ها و لزوم حمایت حوزه علمیه در راستای رسیدن به اهداف مشترک ارائه کردند.

در ادامه این نشست جناب اقای سجادی بر لزوم استفاده از بستر های اطلاع رسانی حوزه علمیه و هیئت اندیشه ورز در جهت اطلاع رسانی و تبلیغ رشته های دانشگاه ادیان و مذاهب تاکید کردند.

در پایان این گفنگو جناب آقای دکتر بی ریایی ودکتر پیمان و دکتر قاسمی از اعضای هیئت اندیشه ورز حوزه سوالاتی را در نحوه گزینش و بستر های همکاری و رشته های دانشگاه ادیان و مذاهب مطرح نمودند که هیئت اعزامی دانشگاه ادیان و مذاهب پاسخ دادند.

مطالب مشابه