بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از غرفه دانشگاه

تاریخ انتشار:

آقای قنبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از غرفه دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد بازدید کرد.

در این بازدید دکتر غفوری نژاد رئیس واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد مقدس جدیدترین آثار پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب را به ایشان معرفی کرد.

یادآور می شود که نمایشگاه پژوهش و فناوری از تاریخ 14 تا 17 آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برقرار می باشد.

 

مطالب مشابه