روز سوم نمایشگاه پژوهش و فناوری

بازدید مسئولین استانی از غرفه واحد مشهد (1)

تاریخ انتشار:

در روز سوم نمایشگاه پژوهش و فناوری، مسئولین استانی از غرفه دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد بازدید کردند و با آخرین دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه آشنا شدند.

 

دکتر جوارشکیان رئیس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

 

حجة الاسلام و المسلمین صالح رئیس نمایندگی جامعة  المصطفی در خراسان

 

حجة الاسلام و المسلمین گنابادی معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی

مطالب مشابه