بازدید رئیس پارک علم و فناوری از غرفه دانشگاه

تاریخ انتشار:

دکتر میرزائی رئیس پارک علم و فناوری خراسان از غرفه دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد بازدید کرد و از واحد مشهد دعوت به همکاری نمود.

در این بازدید دکتر غفوری نژاد رئیس واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد ضمن خیر مقدم و معرفی اجمالی واحد مشهد، آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب را برای ایشان ارائه کرد.

رئیس پارک علم و فناوری ضمن تشکر از زحمات دانشگاه ادیان و مذاهب از واحد مشهد جهت تأسیس مرکز رشد در محل پارک علم و فناوری خراسان دعوت به همکاری نمود.

مطالب مشابه