استاندار خراسان رضوی از غرفه دانشگاه بازدید کرد.

تاریخ انتشار:

روز چهارشنبه 16 آذرماه 1401 همزمان با سومین روز از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان بازدید به عمل آورد.

در این بازدید استاندار خراسان رضوی ضمن حضور در غرفه دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد با جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب آشنا شد.

وی بیان کرد: در واقع با تکیه بر مسائلی که در استان و کل کشور وجود دارد، پژوهش‌های صورت گرفته در بخش دانشجویی، دانش‌آموزی، حوزه علمیه، علوم انسانی و شرکت‌های مربوط به بخش خصوصی و دانش‌بنیان نوید خوبی است تا توجه به موضوعات پژوهشی در کنار اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: ما مجبور هستیم در کنار اقدامات اجرایی، موضوعات پژوهشی را در دستور کار قرار دهیم تا سرعت لازم متناسب با مسائل پیش رو در خصوص موضوعات پژوهشی و حل مسائل آن را داشته باشیم.

مطالب مشابه