برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری مقیم مشهد در واحد مشهد

تاریخ انتشار:

آزمون جامع دکتری سال تحصیلی 1402-1401 روز پنجشنبه مورخ 24 آذرماه به صورت حضوری در دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد همزمان با قم برگزار شد

واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد مقدس جهت تسهیل در ایاب و ذهاب دانشجویان مقیم مشهد اقدام به برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری نمود تا دانشجویان مشکل رفت و آمد به شهر قم  را نداشته باشند.

مطالب مشابه