انجمن علمی دانشکده ادیان برگزار می‌کند؛

اردوی یک روزه دانشجویی بازدید از چهارراه ادیان تهران

تاریخ انتشار:

اردوی یک روزه بازدید از چهارراه ادیان تهران هشتم دی‌ماه از 4/30 صبح تا ساعت20:00

 

به همت انجمن علمی دانشکده ادیان؛

بازدید از چهارراه ادیان تهران

بازدید از

کنیسه با حضور حاخام

کلیسا با حضور کشیش

موزه کلیسا

آتشکده با حضور موبد

مسجد

صرف ناهار در خیابان ادیان

موزه ملی با حضور راهنمای حرفه‌ای

زمان سفر:  هشتم دی‌ماه

ساعت حرکت: 4/30 صبح لغایت 20:00

ثبت نام محدود

مهلت ثبت‌نام تا تاریخ چهارم دی‌ماه

ثبت نام از طریق تماس با 09939157282

مطالب مشابه