انجمن علمی دانشکده ادیان؛

اولین جلسه انجمن علمی دانشکده ادیان برگزار شد

تاریخ انتشار:

اولین جلسه انجمن علمی دانشکده ادیان ساعت 10 صبح شنبه 26 آذرماه برگزار گردید.

اولین جلسه انجمن علمی دانشکده ادیان ساعت 10 صبح شنبه 26 آذرماه برگزار گردید.

با اکثریت آراءِ اعضا، وظایف ذیل به دوستان محول شد:

جناب آقای قاسم باباجانی‌پور بعنوان رئیس انجمن

جناب آقای سید محمد ابطحی بعنوان قائم مقام ریاست انجمن

جناب آقای هادی ولی‌پور بعنوان مسئول امور نشریه و پژوهش

جناب آقای محمدطاهر قلی‌تبار بعنوان مسئول امور همایش‌ها و نشست‌ها و اردوها

جناب آقای محمدحسین پیش‌آهنگ بعنوان مسئول پیگیری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی

مطالب مشابه