دانشکده ادیان برگزار کرد؛

انتخابات انجمن علمی دانشکده ادیان برگزار شد

تاریخ انتشار:

شمارش آراء روز دوشنبه ساعت 12:00 با نظارت رئیس دانشکده و رئیس اداره کانون ها و انجمن های دانشجویی و آموزش دانشکده، در تاریخ 1401/09/21 صورت پذیرفت.

ضمن تشکر از استقبال و حضور پرشور دوستان، انتخابات انجمن علمی دانشکده ادیان از بین نامزدها به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

به لطف پروردگار انتخابات در روز پنج‌شنبه به‌صورت حضوری برگزار گردید ولی به‌علت اختلال در سامانه پیامکی و درخواست های مکرر دوستان جهت انتخاب کاندیدای مورد نظر به صورت مجازی تا روز شنبه ساعت 00:00 تمدید گردید.

 

شمارش آراء روز دوشنبه ساعت 12:00 با نظارت رئیس دانشکده و رئیس اداره کانون ها و انجمن های دانشجویی و آموزش دانشکده، در تاریخ 1401/09/21 صورت پذیرفت.

 

کاندیدای منتخب به شرح و ترتیب زیر انتخاب شدند:

1.آقای سید محمد ابطحی

2.آقای هادی ولی‌پور

3.آقای محمد طاهر قلی تبار 

4.آقای محمد حسین کلانتری                      

5.آقای عنایت سیاح

و دو عضو به صورت اعضای علی البدل تعیین شدند:

1.آقای محمدحسین پیش‌آهنگ

2.آقای قاسم باباجانی‌پور

 

تصویر دوستان و کد انتخاباتی: اعضا

مطالب مشابه