گزارش تصویری هم‌اندیشی برگزاری اولین همایش بررسی مبانی و رویکردهای فلسفی امام خمینی(س)

imam-khomeini-philosophy
imam-khomeini-philosophy
imam-khomeini-philosophy5
imam-khomeini-philosophy6
imam-khomeini-philosophy7
imam-khomeini-philosophy8
imam-khomeini-philosophy9
imam-khomeini-philosophy2
imam-khomeini-philosophy3
imam-khomeini-philosophy4