با حکم ریاست محترم دانشگاه:

انتصاب جناب آقای دکتر محمد مهدی حسین‌پور به عنوان مسئول مدیر نشریات دانشگاه

تاریخ انتشار:

جناب آقای حسین‌پور: انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر نشریات دانشگاه که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی هاي‌ برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتربه قله هاي‌ رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود. بدین گونه حرکت به سمت افق هاي‌ روشن توام با سعادت و تداوم توفیقات همکاران شما را از پیشگاه ایزد منان در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و خدمت صادقانه مسالت داریم . دانشکده تاریخ دانشگاه ادیان و مذاهب

مطالب مشابه