به همت گروه تاریخ اسلام برگزار شد :

جلسه توجیهی گروه تاریخ اسلام و دانشجویان

تاریخ انتشار:

جلسه توجیهی گروه تاریخ اسلام و دانشجویان این رشته با حضور آقایان دکتر زارع بوشهری، دکتر بیگدلی، دکتر قرائتی و دانشجویان محترم رشته تاریخ اسلام با محوریت توجیه آموزشی و پژوهشی ، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در سالن اجتماعات کلینی برگزار گردید .

جلسه توجیهی گروه تاریخ اسلام و دانشجویان این رشته روز پنج شنبه 17 ام آذر ماه با حضور آقایان دکتر زارع بوشهری، دکتر بیگدلی، دکتر قرائتی و دانشجویان محترم رشته تاریخ اسلام با محوریت توجیه آموزشی و پژوهشی ، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در سالن اجتماعات کلینی برگزار گردید .

در این جلسه ابتدا جناب آقای بیگدلی مدیر محترم گروه تاریخ اسلام به بیان نکاتی توجیهی پیرامون مقبولیت و اهمییت رشته تاریخ پرداخته و از دانشجویان خواستند تا از منظر دیدگاه کلامی به موضوعات تاریخی بپردازند، پس از آن جناب آقای دکتر زارع مدیر گروه محترم تاریخ اسلام ضمن عرض خوش آمد گویی به دانشجویان به ارایه توضیحاتی در مورد ساختار اداری- اجرائی 2 گروه تاریخ اسلام، ضرورت استفاده از اساتیدی با دیدگاه های جامع و کنش گرا تو ام با رعایت اصول، توضیحاتی مرتبط با برنامه درسی ترم آینده و زمانبدی آن و همچنین معیار های انتخاب اساتید پرداخته و از دانشجویان خواستند تا انتقادات و پیشنهاد های خود را بیان نمایند که در ادامه با استقبال دانشجویان رو به رو گردید.

دانشجویان رشته تاریخ اسلام به بیان وجود مشکلاتی در انتخاب برخی از اساتید با اندیشه های خاص،عدم وجود امکانات رفاهی مناسب، کیفیت برگزاری و سوالات آزمون جامع و دیگر موارد پرداختند که توسط دکتر قرائتی و دکتر زارع بدان پاسخ داده شد .

20221208_122842
20221208_122842
20221208_123801
20221208_123821
20221208_123834
20221208_123905
20221208_123928

مطالب مشابه