دانشکده ادیان برگزار میکند؛

انتخابات انجمن علمی دانشکده ادیان

تاریخ انتشار:

انتخابات از بین نامزدهای متقاضی به صورت مجازی تا شنبه شب برگزار می‌گردد؛ هدف از تشکیل این انجمن فعالیت هرچه بیشتر دانشکده ادیان در امور علمی، فرهنگی و همچنین برنامه‌های اردویی خواهد بود؛ که منتخبین این کار را برعهده خواهند داشت.

(اصلاحیه)

توجه: باتوجه به اخلال سامانه پیامکی؛ زمان انتخابات تا شنبه ساعت 00:00 شب تمدید شد و شما می‌توانید از هم‌اکنون که پیامک را دریافت نمودید پنج نفر را به صورت رسمی از لیست نامزد ها انتخاب نمایید. 

برای دیدن اسامی و کد نامزدها لطفا روی گزینه لیست نامزد ها کلیک نمایید.

نماینده‌ای از معاونت فرهنگی دانشکده ناظر بر روند انتخابات و حاضر در دانشکده خواهد بود.

دانشجویان می‌توانند پنج نفر را به صورت رسمی و دو نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب نمایند.

 

نام و کد انتخاباتی نامزد مورد نظرتان به همراه کد دانشجویی به شماره تلفن 09127456423 به صورت پیامکی (SMS) ارسال کنید.

 

لطفا در این انتخابات شرکت پرشوری داشته باشید که گشایش‌هایی برای دانشکده و دانشجویان در راه خواهد بود.

مطالب مشابه