به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌گردد

جلسه اعضای انجمن دانشجویی و دانشجویان دانشکده زن و خانواده

تاریخ انتشار:

انجمن علمی دانشجویی دانشکده زن و خانواده (دانشگاه ادیان و مذاهب) به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌نماید:

انجمن دانشجویی دانشکده زن و خانواده در نظر دارد جهت ایجاد ارتباط بین دانشجویان جدید در نیم سال جاری و دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات ایشان، جلسه‌ای را با حضور اعضای انجمن دانشجویی و دانشجویان محترم برگزار نماید.

بدیهی حضور گرم دوستان به همراه ایده‌های ایشان باعث رشد و رونق انجمن گردیده و باعث خرسندی مسئولان انجمن می‌شود.

تاریخ نشست: پنجشنبه 17/09/1401

ساعت: 11 الی 12

مکان دانشکده زن و خانواده

مطالب مشابه