دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند؛

سلسله نشست‌های جنبش‌های نوین دینی (معنویت و عرفان جدید) برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:
جنبش‌های نوین دینی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به همت دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب سلسله نشست‌های جنبش‌های نوین دینی (معنویت و عرفان جدید) برگزار می‌شود.

اولین نشست با موضوع «گونه‌شناسی جنبش‌های نوین دینی» ساعت ۱۲:۳۰ روز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ در سالن شهید بهشتی (ره) برگزار خواهد شد. دکتر صدرا حافظ در این نشست به ایراد سخن خواهد پرداخت.

گفتنی است نشست‌های بعدی به ترتیب زیر برگزار خواهد شد:

ـ «ریشه‌یابی ادیان شبه‌قاره در جنبش اکنکار» در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن شهید بهشتی (ره) با حضور دکتر سید محمد روحانی.

ـ «نقد اندیشمندان غربی بر معنویت عصر جدید (با تأکید بر منابع اصلی) در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن شهید بهشتی (ره) با حضور دکتر شاکر نژاد.

ـ «نقد و بررسی دین عصر جدید» در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن بهشتی (ره) با حضور دکتر وحید سهرابی فر.

گفتنی است شرکت در این نشست برای عموم دانشجویان آزاد است.

جنبش‌های نوین دینی

مطالب مشابه