هم اندیشی تخصصی «بازخوانی اندیشه آرمان‌شهری در سنت اسلامی» برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

هم‌اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه آرمان‌شهری در سنت اسلامی با مشارکت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی و اسلامی صدرا برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هم‌اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه آرمان‌شهری در سنت اسلامی با مشارکت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی و اسلامی صدرا برگزار می‌شود.
در این همایش که سه‌شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل تالار فارابی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد. آقایان دکتر رضا غلامی، دکتر مظفری، دکتر سید محسن میری، دکتر حبیب‌الله بابایی، دکتر رضا ماحوزی، دکتر شریف لک‌زایی، دکتر عبدالمجید مبلغی، دکتر سید جواد میری، دکتر خدری، دکتر امیدبخش، دکتر آیت‌اللهی، دکتر فتح‌اللهی، دکتر رحیم محمدی و دکتر بیوک محمدی سخنرانی خود را ارائه می‌کنند.