موسسه آموزش عالی ادیب مازندران برگزار می کند :

کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست و فقه اسلامی

تاریخ انتشار:

به همت موسسه آموزش عالی ادیب مازندران اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، علوم سیاسی ، سیاست و فقه اسلامی برگزار می گردد .

 اخرین مهلت ارسال مقالات تا 1401/09/26
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی کلیک کنید

مطالب مشابه