برگزاری جلسه دفاعیه

ماجدة سلمان کریم العزاوی

تاریخ انتشار:

با عنایت و توفیقات پرودگار جلسه دفاعیه دانشجوی محترم در دانشکده تاریخ به شرح ذیل برگزار گردید :


نام دانشجو : ماجدة سلمان کریم العزاوی

استاد راهنما : حسین البدری

استاد داور : حسین قاضی خانی

عنوان پایان نامه : اموال وقف، انواع آنها، سرمایه گذاری و موقوفات اهل بیت علیهم السلام تا سال 260 هجری قمری


چکیده پایان نامه : 

این تحقیق با عنوان «اموال وقف، انواع آنها، سرمایه گذاری و موقوفات اهل بیت علیهم السلام تا سال 260 هجری قمری» و برای حفظ منفعت عمومی و حفظ او از غفلت و سوء رفتار از آنان عنایت فراوانی داشت. چنانکه در حدیث شریف نبوی آمده است: ((اگر بنی آدم بمیرد کارش قطع می شود مگر سه صدقه جاریه، علم به سود او، یا فرزند صالحی که او را دعا کند)) انواع بسیاری است. وقف در زمان پیامبر و اهل بیت اطهار از جمله وقف علم، وقف چاه، وقف مساجد و غیره. موضوع اموال موقوفه و انواع آنها را با اهمیت آن در دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دوران امامت بررسی کردیم. تا سال 260 هجری قمری شهر و خارج از آن و افشای نقش پیامبر و خاندانش در ترغیب به انفاق و انفاق و میزان مشارکت آنان در تأمین جامعه اسلامی به طور عام و جامعه شیعه به طور خاص. بینش و تحلیل آن بر اساس قواعدی که برای مطالعه و تفسیر روایات تاریخ رعایت می شود. از جمله مهم ترین نتایج تحقیق: وقف دارای ابعاد اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، انسانی و فرهنگی بوده و از ویژگی های تمدن اسلامی بوده که به تسامح و انفاق معروف بوده است. و اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت اولین کسانی بودند که موقوفات را ایجاد و سرمایه گذاری کردند. و اینکه آنها صلوات الله علیهم وقف را بر دو چیز گذاشتند; اول: حفظ بنیان وقف از انقراض و آسیب، و دوم: توسعه منفعت آن به گونه ای که به بیشترین تعداد ذینفعان سرایت کند. و اینکه وقف و سرمایه گذاری آن با توسعه زمان و نیاز جامعه محدود و توسعه یافته است و وقف نقش برجسته ای در تحقق همبستگی اجتماعی در اسلام و تامین نیاز جامعه داشته است.

واژگان کلیدی: وقف، املاک موقوفه، سرمایه گذاری موقوفات، همبستگی اجتماعی، موقوفات پیامبر (صلی الله علیه و آله)، موقوفات اهل بیت (علیهم السلام).

مطالب مشابه