انجمن علمی دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و…

سلسله نشست های بررسی زمینه های پژوهش در علوم و معارف قرآن کریم (۳)

تاریخ انتشار:

با تلاش انجمن علمی دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب، سلسله نشست‌های بررسی زمینه‌های پژوهش در علوم و معارف قرآن کریم (3) با سخنرانی دکتر علی‌اکبر بابایی برگزار خواهد شد.

 

با تلاش انجمن علمی دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب، سلسله نشست‌های بررسی زمینه‌های پژوهش در علوم و معارف قرآن کریم (3) با سخنرانی دکتر علی‌اکبر بابایی برگزار خواهد شد.

 

جزئیات نشست:

 

سلسله نشست های بررسی زمینه های پژوهش در علوم و معارف قرآن کریم (۳)

 

موضوع: ظرفیت های پژوهش در علوم و معارف قرآن

 

سخنران: دکتر علی اکبر بابایی

(عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

 

زمان: چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶

 

مکان: دانشگاه ادیان و مذاهب جنب دار الحدیث، سالن شیخ کلینی

 

 

اطلاعات ورود:

لینک ورود

رمز: 22

مطالب مشابه