به گزارش روابط عمومی دانشکده تاریخ :

نشست صمیمانه پرسنل دانشکده تاریخ و ریاست محترم دانشکده

تاریخ انتشار:

نشست صمیمانه پرسنل دانشکده تاریخ و ریاست محترم دانشکده تاریخ در محل دانشکده تاریخ برگزار شد

جلسه صمیمانه پرسنل دانشکده تاریخ و ریاست محترم دانشکده جناب دکتر محمد حسینی در دانشکده تاریخ برگزار گردید، در این نشست ضمن تشکر و سپاس ریاست محترم دانشکده از کارمندان به جهت عملکرد قابل توجه مجموعه بر نیاز هر چه بیشتر به رشد و تعالی دانشکده تاکید کردند، در ادامه مدیران محترم گروه تاریخ اسلام و فرق تشیع اقدام به بیان نکاتی جهت ارتقا عملکرد دانشکده رسیدن به اهداف مورد نظر در راستای خدمت هر چه بیشتر به مجموعه دانشجویان و دانشگاه نمودند. در پایان جلسه تقدیر و تشکری از همکاران توسط ریاست دانشکده به عمل آمد .

جلسه پرسنل دانشکده با ریاست محترم دانشگاه

20221109_084637
20221109_084637
20221109_084703
20221109_084715
20221109_085329
20221109_085339

مطالب مشابه