برگزاری سلسله نشست زمینه‌های پژوهش در علوم و معارف قرآن…

ظرفیت‌های پژوهش در قرآن و علوم عقلی

تاریخ انتشار:

به همت دانشکده علوم و معارف قرآنی دانشگاه ادیان و مذاهب و سخنرانی دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری، عضو هیات علمی و معاونت فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می‌شود

سلسله نشست زمینه‌های پژوهش در علوم و معارف قرآن کریم به همت دانشکده علوم و معارف قرآنی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

موضوع: ظرفیت های پژوهش در قرآن و علوم عقلی
سخنران: دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری
عضو هیات علمی و معاونت فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
زمان: پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۵
مکان: دانشگاه ادیان و مذاهب جنب دار الحدیث، طبقه سوم، كلاس ٢۴۲

 

اطلاعات ورود به نشست:

لینک ورود
رمز: 22

مطالب مشابه