آغاز ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش و آموزش کشور…

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد

تاریخ انتشار:

متقاضیان دکتری ۱۴۰۲ می‌بایست پس از مطالعه دفترچه ثبت نام آزمون دکتری، به ثبت نام دکتری ۱۴۰۲ از طریق سامانه سنجش در بازه زمانی تعیین شده بپردازند.

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد. متقاضیان دکتری ۱۴۰۲ می‌بایست پس از مطالعه دفترچه ثبت نام آزمون دکتری، به ثبت نام دکتری ۱۴۰۲ از طریق سامانه سنجش آموزش کشور در بازه زمانی تعیین شده بپردازند. زمان ثبت نام آزمون دکتری از ۲۲ تا  ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

گفتی است دانشگاه ادیان و مذاهب در مقطع دکتری در رشته‌های زیر از طریق آزمون سنجش دانشجو می‌پذیرد.

 

نام رشته امتحاني کد مجموعه نام رشته نام گرايش
تاريخ -تاريخ اسلام 2121

 

تاريخ تاريخ اسلام
تاريخ تشيع اثني عشري
فرقه هاي تشيع
فقه ومباني حقوق اسلامي 2130 مذاهب فقهي
اديان وعرفان 2131

 

مطالعات تطبيقي اديان الهيات مسيحي
عرفان اسلامي وانديشه امام خميني
تصوف وعرفان اسلامي
اديان وعرفان اديان ايران باستان
دين پژوهي
فلسفه وكلام اسلامي 2133 مذاهب كلامي
شيعه شناسي
وهابيت شناسي
فلسفه وكلام اسلامي
مذاهب اسلامي -تقريب
فلسفه 2136 فلسفه اخلاق
فلسفه هنر
حكمت هنرهاي ديني
حقوق خصوصي 2157 حقوق
مديريت رسانه واطلاعات 2165 مديريت رسانه
مطالعات زنان 2178 مطالعات زنان حقوق زن دراسلام
مطالعات زنان وخانواده مطالعات حقوق خانواده
پژوهش هنر 2504 حكمت هنرهاي ديني

 

دانشگاه ادیان و مذاهب برای پذیرش در رشته حکمت هنرهای دینی از دو مجموعه امتحانی فلسفه (کد 2133) و پژوهش هنر (کد 2504) پذیرش دارد.

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری PH.D (نیمه متمرکز) سال 1402 

مطالب مشابه