بازدید مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی از موسسه معارف اهل بیت (علیهم السلام)

img_20220618_161401
img_20220618_161401
img_20220618_161421
img_20220618_161431