مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب خبر داد؛

«معنای زندگی از منظر قرآن و روایات» منتشر شد

تاریخ انتشار:

کتاب «معنای زندگی: از منظر قرآن و روایات» توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.

معنای زندگی از منظر قرآن و روایات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب کتاب «معنای زندگی: از منظر قرآن و روایات» نوشته علی موحدیان عطار را در ۲۲۶ صفحه و بهای ۱۰۰ هزار تومان منتشر کرد.

مهدی محمدی شجاعی مدیر انتشارات و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: کتاب «معنای زندگی: از منظر قرآن و روایات» نوشته علی موحدیان عطار توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.

وی بیان کرد؛ در معرفی این کتاب باید گفت که همه ما انسان‌ها دست‌کم گاهی در زندگی در برابر این‌گونه پرسش‌ها قرار می‌گیریم که زندگی برای چه؟ چرا من هستم و به چه دلیلی باید باشم؟ نقش من در این دنیا چیست؟ سرتاسر زندگی من، از فراز و فرود، دارایی و ناداری، سلامتی و بیماری، شادی و رنج، موفقیت و شکست و.‌.‌. چه ارزشی دارد و بناست به چه هدف یا حاصلی بینجامد؟

شجاعی اضافه کرد؛این پرسش‌های هولناک، در روزگار ما تحت عنوان «مسئله معنای زندگی» مطرح می‌شود و در این کتاب نویسنده بر آن بوده تا با ارائه این پژوهش، پاسخی را که بر پایه قرآن و روایات به این مسائل می‌توان داد، شرح و تبیین کند.

مطالب مشابه