سفر علمی ـ تقریبی به لبنان

تاریخ انتشار:

دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب برای سفر علمی تقریبی به کشور لبنان ثبت نام می‌کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب برای سفر علمی تقریبی به کشور لبنان ثبت نام می‌کند.

دیدار از مراکز علمی و تاریخی و دیدار و گفت‌وگو با سران ادیان و مذاهب مختلف از جمله برنامه‌های این سفر خواهد بود.

علاقه‌مندان به حضور در این سفر می‌توانند برای ثبت نام به دفتر تقریب مذاهب اسلامی مراجعه کنند.

زمان سفر: اوایل اردیبهشت‌ماه 1397

مدت سفر: یک هفته

مهلت ثبت نام: پایان بهمن‌ماه 1396

اولویت با کسانی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

هزینه سفر: 3 میلیون تومان قابل واریز در وجه دانشگاه ادیان و مذاهب نزد بانک ملی به شماره حساب 0105658822002 و تحویل اصل فیش بانکی به دفتر تقریب مذاهب اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی سفیران تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب به آدرس https://t.me/safiran_taghrib  مراجعه کنند.