نخستین دوره بین‌المللی «مطالعات زنان در اسلام و ایران»

تاریخ انتشار:

نخستین دوره بین‌المللی «مطالعات زنان در اسلام و ایران» روز پنجشنبه شانزدهم اسفندماه 1397 کار خود را در دانشگاه ادیان و مذاهب به پایان برد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه ادیان و مذاهب که تجربه موفق برگزاری هشت دوره بین‌المللی شیعه‌شناسی را به تجارب این دانشگاه اضافه کرده بود، امسال با برگزاری نخستین دوره بین‌المللی «مطالعات زنان در اسلام و ایران» گام نوینی در راه فعالیت‌های بین‌المللی برداشت.

در این راستا نخستین دوره بین‌المللی «مطالعات زنان در اسلام و ایران» از روز شنبه یازدهم اسفندماه 1397 کار خود را با سخنرانی سرکار خانم معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب آغاز کرد.

این دوره بین‌المللی برنامه‌های خود را تا شانزدهم اسفندماه 1397 با برگزاری کارگاه‌های مختلف در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ادامه داد.

در این دوره که با هدف آشنایی با جایگاه زنان در اسلام و ایران و با رویکردی بین‌المللی برگزار شد، سیزده تن از استادان و دانشجویان دوره دکتری از کشورهایی هم‌چون اتریش، سوئیس، لبنان، آلمان، پاکستان، غنا و … حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این دوره پس از اتمام نشست‌های علمی خود، روز جمعه به سفر کاشان رهسپار شدند و به این ترتیب نخستین دوره بین‌المللی «مطالعات زنان در اسلام و ایران» به کار خود پایان داد.

گفتنی است هشتمین دوره بین‌المللی شیعه‌شناسی، دوره بین‌المللی «ایران امروز» و کارگاه مشترک علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه پادربورن از جمله فعالیت‌های بین‌المللی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه ادیان و مذاهب در ماه‌های پایانی سال 1397 بودند.