سلسله نشست‌های دانشکده ادیان ـ نشست هجدهم

«فیلم‌ و مستند به مثابه دین‌پژوهی؛ گزارش از سفر هند»

تاریخ انتشار:

با سخنرانی دکتر جبار رحمانی نشست علمی با عنوان «فیلم و مستند به مثابه دین‌پژوهی؛ گزارشی از سفر به هند» برگزار می‌شود.

گزارش از سفر هند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، گروه دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه سلسله نشست‌های دانشکده ادیان، نشست علمی با عنوان «فیلم و مستند به مثابه دین‌پژوهی؛ گزارشی از سفر به هند» را برگزار می‌کند. در این جلسه که هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی است دکتر جبار رحمانی، عضو هیئت عملی پژوهشکده مطالعات فرهنگی به ایراد سخن خواهد پرداخت.

این جلسه روز چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت 13 در سالن شهید بهشتی(ره) دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.

 

مطالب مشابه