دکتر محمد حسن نادم

سطح چهار کلام حوزه
دانشکده ها
دانشکده شیعه شناسی
اطلاعات تماس

اینجانب در سال 1356 وارد حوزه علمیه شهرستان شهرضا شدم، در سال 1358 برای ادامه تحصیل به قم آمدم .پس از طی نمودن دوران مقدماتی در مدرسه حضرت آیت‌ا… گلپایگانی (ره)، برای ادامه درسهای سطح و خارج از اساتید مختلف حوزه استفاده بردم.

 • اساتید ادبیات و منطق: آقایان مدرس افغانی، عرفان شهرضایی،رضوانی، طالقانی، عالمی و نکونام
 • اساتید فقه و اصول مقدماتی: آقایان اشتهاردی، صالحی افغانی، محامی، وجدانی فخر، صلواتی و باکوئي
 • اساتید سطوح عالی: آقایان اعتمادی، محقق داماد و ستوده
 • اساتید درس هاي خارج فقه واصول: آیات عظام  فاضل لنکرانی، مومن قمی، میرزا جواد آقای تبریزی، مکارم شیرازی ، هاشمی شاهرودی، جوادی آملی
 • اساتید درسهاي فلسفه ،تفسير ،کلام ،رجال واخلاق: آیات عظام جوادی آملی، حسن‌زاده آملی، مصباح یزدی، سبحانی، مشکینی، احمدی میانجی، احمد بهشتی، انصاری شیرازی، مظاهری، فیاضی، ممدوحی و حشمت پور

در سال 1371در ضمن ادامه دروس حوزه به تحصیل در رشته تخصصی کلام حوزه پرداختم وبه اخذ مدرک سطح چهار بارتبه عالي موفق شدم .

از سال 1378 وارد عرصه پژوهش و تحقیقات شدم و سرانجام از سال 1382 به عضویت هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با رتبه مربی و از سال 1389 با رتبه استادیاری واز سال 1398 با رتبه دانشیاری  ادامه داده ام.

تدریس‌ در مقطع دکتری:

 • آموزه‌های اعتقادی شیعه با رویکرد شبهه گروه شيعه شناسي
 • نقد و بررسی نظر مسلمانان غیر امامی در باره امامیه گروه تاریخ تشیع
 • تفسیر موضوعی نهج البلاغه                          گروه معارف ومنابع اسلامی
 • اعتقادات امامیه وتطور تاریخی کلام                گروه فرق تشیع

تدریس‌  در مقطع کارشناسی ارشد:

تاریخ و عقاید امامیه                                            گروه شیعه شناسی دانشگاه اديان

مکاتب فقهی                                                      گروه مذاهب اسلامي

تاریخ کلام امامیه                                                دانشگاه ادیان ، دانشگاه قم ، علامه مجلسي اصفهان

آموزه‌های اعتقادی شیعه
دانشکده شيعه شناسي،  اصفهان

معارف امامیه
دانشکده شيعه شناسي

کتاب شناسی نهج‌البلاغه
دانشگاه معارف قم، دانشگاه ادیان، موسسه آموزشي

نهج البلاغه، مدارس حوزوي

کلام اسلامی
دانشکده شيعه شناسي—– دانشکده اديان و …

مقالات

 • مقالات علمی پژوهشی:
 1. بازنمایی علم غیب در مکتب متعالیه صدرایی  آیین حکمت
 2. بازنمایی علم غیب در مکتب فلسفی مشاء پژوهشهای کلامی
 3. بازنمایی علم غیب در مکتب اشراق
  اندیشه نوین دینی
 4. بازنمایی علم غیب از نگاه معتزله و اشاعره پژوهشنامه مذاهب کلامی
 5. مردم شناسی کوفه از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغ
  پژوهشنامه نهج البلاغه
 6.  علم امام از نگاه امیر المومنین با تاکید بر نهج البلاغه
  امامت پژوهی
 7. رویکردهای کلامی محدثان ومتکلمان در تبیین منابع علم امام
  پژوهشنامه امامیه
 8. رویکردهای کلامی وتحول آفرینی آن در مدرسه حله
  شیعه پژوهی
 1. تحلیل وبررسی دیدگاه سروش در باره علم وحیانی امامان پس از پیامبر
  پژوهشهای ادیانی
 2.  منابع علم امام از نگاه متکلمان قم وبغداد
  شیعه پژوهی (مشترک)
 3. نقد وبررسی شبهات کتاب اصول مذهب الشیعه در باره بداء
  تحقیقات کلامی (مشترک)
 4. بررسی انقطاع وحی وانفتاح باب الهام در اندیشه امامیه
  قبسات (مشترک)
 5. پاسخ به شبهات ناصر القفاری در باره آموزه «تقیة» در شیعه
  پژوهشنامه کلام، 1399، ش12 ( مشترک)
 6. نقش عقل در شناخت خدا از دیدگاه نهج البلاغه       پژوهشنامه امامیه، 1399، ش12 ( مشترک)
 7. تصبیق الگوی دعوت فردی تربیتی(فرهنگی) بر دعوت پیامبر در مکه شیعه پژوهی، 1399، ش18 ( مشترک)
 8. باورهای دینی ابوذر غفاری پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 139،ش14( مشترک)
 9. جستاری در دشواریهای فرهنگی پیش روی شیعیان مصر شیعه پژوهی، 1400،ش20( مشترک)
 10. مبانی کلامی و سیاسی انسان شناسی معتزله واشاعره سیاست متعالیه، 1399، ش29( مشترک)
 11. بررسی انتقادی معیارهای نقد حدیث از دیدگاه قرآنیان ایران تحقیقات کلامی، 1399، ش31( مشترک)
  و…

 

 • مقالات علمی تخصصی:
 1. رویکرد فلسفی عرفاني به علم امام                  هفت آسمان
 2. علم غیب از نگاه متکلمین و فلاسفه                امامت پژوهی پیش شماره

اینجانب در سال 1356 وارد حوزه علمیه شهرستان شهرضا شدم، در سال 1358 برای ادامه تحصیل به قم آمدم .پس از طی نمودن دوران مقدماتی در مدرسه حضرت آیت‌ا… گلپایگانی (ره)، برای ادامه درسهای سطح و خارج از اساتید مختلف حوزه استفاده بردم.

 • اساتید ادبیات و منطق: آقایان مدرس افغانی، عرفان شهرضایی،رضوانی، طالقانی، عالمی و نکونام
 • اساتید فقه و اصول مقدماتی: آقایان اشتهاردی، صالحی افغانی، محامی، وجدانی فخر، صلواتی و باکوئي
 • اساتید سطوح عالی: آقایان اعتمادی، محقق داماد و ستوده
 • اساتید درس هاي خارج فقه واصول: آیات عظام  فاضل لنکرانی، مومن قمی، میرزا جواد آقای تبریزی، مکارم شیرازی ، هاشمی شاهرودی، جوادی آملی
 • اساتید درسهاي فلسفه ،تفسير ،کلام ،رجال واخلاق: آیات عظام جوادی آملی، حسن‌زاده آملی، مصباح یزدی، سبحانی، مشکینی، احمدی میانجی، احمد بهشتی، انصاری شیرازی، مظاهری، فیاضی، ممدوحی و حشمت پور

در سال 1371در ضمن ادامه دروس حوزه به تحصیل در رشته تخصصی کلام حوزه پرداختم وبه اخذ مدرک سطح چهار بارتبه عالي موفق شدم .

از سال 1378 وارد عرصه پژوهش و تحقیقات شدم و سرانجام از سال 1382 به عضویت هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با رتبه مربی و از سال 1389 با رتبه استادیاری واز سال 1398 با رتبه دانشیاری  ادامه داده ام.

تدریس‌ در مقطع دکتری:

 • آموزه‌های اعتقادی شیعه با رویکرد شبهه گروه شيعه شناسي
 • نقد و بررسی نظر مسلمانان غیر امامی در باره امامیه گروه تاریخ تشیع
 • تفسیر موضوعی نهج البلاغه                          گروه معارف ومنابع اسلامی
 • اعتقادات امامیه وتطور تاریخی کلام                گروه فرق تشیع

تدریس‌  در مقطع کارشناسی ارشد:

تاریخ و عقاید امامیه                                            گروه شیعه شناسی دانشگاه اديان

مکاتب فقهی                                                      گروه مذاهب اسلامي

تاریخ کلام امامیه                                                دانشگاه ادیان ، دانشگاه قم ، علامه مجلسي اصفهان

آموزه‌های اعتقادی شیعه
دانشکده شيعه شناسي،  اصفهان

معارف امامیه
دانشکده شيعه شناسي

کتاب شناسی نهج‌البلاغه
دانشگاه معارف قم، دانشگاه ادیان، موسسه آموزشي

نهج البلاغه، مدارس حوزوي

کلام اسلامی
دانشکده شيعه شناسي—– دانشکده اديان و …

مقالات

 • مقالات علمی پژوهشی:
 1. بازنمایی علم غیب در مکتب متعالیه صدرایی  آیین حکمت
 2. بازنمایی علم غیب در مکتب فلسفی مشاء پژوهشهای کلامی
 3. بازنمایی علم غیب در مکتب اشراق
  اندیشه نوین دینی
 4. بازنمایی علم غیب از نگاه معتزله و اشاعره پژوهشنامه مذاهب کلامی
 5. مردم شناسی کوفه از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغ
  پژوهشنامه نهج البلاغه
 6.  علم امام از نگاه امیر المومنین با تاکید بر نهج البلاغه
  امامت پژوهی
 7. رویکردهای کلامی محدثان ومتکلمان در تبیین منابع علم امام
  پژوهشنامه امامیه
 8. رویکردهای کلامی وتحول آفرینی آن در مدرسه حله
  شیعه پژوهی
 1. تحلیل وبررسی دیدگاه سروش در باره علم وحیانی امامان پس از پیامبر
  پژوهشهای ادیانی
 2.  منابع علم امام از نگاه متکلمان قم وبغداد
  شیعه پژوهی (مشترک)
 3. نقد وبررسی شبهات کتاب اصول مذهب الشیعه در باره بداء
  تحقیقات کلامی (مشترک)
 4. بررسی انقطاع وحی وانفتاح باب الهام در اندیشه امامیه
  قبسات (مشترک)
 5. پاسخ به شبهات ناصر القفاری در باره آموزه «تقیة» در شیعه
  پژوهشنامه کلام، 1399، ش12 ( مشترک)
 6. نقش عقل در شناخت خدا از دیدگاه نهج البلاغه       پژوهشنامه امامیه، 1399، ش12 ( مشترک)
 7. تصبیق الگوی دعوت فردی تربیتی(فرهنگی) بر دعوت پیامبر در مکه شیعه پژوهی، 1399، ش18 ( مشترک)
 8. باورهای دینی ابوذر غفاری پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 139،ش14( مشترک)
 9. جستاری در دشواریهای فرهنگی پیش روی شیعیان مصر شیعه پژوهی، 1400،ش20( مشترک)
 10. مبانی کلامی و سیاسی انسان شناسی معتزله واشاعره سیاست متعالیه، 1399، ش29( مشترک)
 11. بررسی انتقادی معیارهای نقد حدیث از دیدگاه قرآنیان ایران تحقیقات کلامی، 1399، ش31( مشترک)
  و…

 

 • مقالات علمی تخصصی:
 1. رویکرد فلسفی عرفاني به علم امام                  هفت آسمان
 2. علم غیب از نگاه متکلمین و فلاسفه                امامت پژوهی پیش شماره