دانشکده زن و خانواده تبریک می‌گوید:

میلاد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام

تاریخ انتشار:

دانشکده زن و خانواده میلاد مسعود پیامبر ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) و امام صادق علیه السلام را تبریک می‌گوید.

مطالب مشابه