به همت معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل و دانشگاه واتیکانی…

کارگاه علمی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب در دانشگاه واتیکانی رم برگزار شد

تاریخ انتشار:
سفر علمی به ایتالیا و فرانسه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشگاه ادیان و مذاهب با همکاری دانشگاه گریگوریانای رم که یکی از دانشگاه مهم و برجسته متعلق به واتیکان است کارگاهی علمی را در دانشگاه گریگوریانای رم در روز جمعه ۷ اکتبر برگزار کرد.

در این کارگاه که با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب و اساتید و دانشجویان دانشگاه گریگوریانا برگزار شد، برخی از اعضا به ارائه مقاله پرداختند. گروه اعزامی دانشگاه ادیان و مذاهب در این کارگاه ۵ مقاله ارائه کرد که عنوان مقاله‌ها به شرح ذیل است:

1- Abrahamic Religions and the Problem of Text-based Succession

;Dr. Mohammad Ghafouri Nejad

Associate Professor, University of Religions and denominations

2- A Review of Phenomenological Approach in Understanding Islam

Fahimeh Jahanian Bahnamiri

3- Comparative study of non- financial (intellectual) rights of women in imami’t jurisprudence with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Zahra Osati

PhD student, University of Religions and denominations

4- Mind(ego)and it’s control in Masnavi and Gita

Mohammadreza Panjehvazirishirazifard

PhD student, University of Religions and denominations

5- A short study about the concept of piety “Taqwa” in Quran

Atiyeh Kohansal Kalkenari

PhD student, University of Religions and denominations

 

مطالب مشابه