به همت معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل؛

کارگاه علمی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه در دانشگاه واتیکانی رم برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

معاونت ارتباطات و امور‌ بین‌الملل دانشگاه با همکاری دانشگاه گریگوریانای رم کارگاه علمی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب در روز جمعه ۱۵ مهر، ۷ اکتبر برگزار می‌کند.

دانشگاه واتیکانی رم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشگاه ادیان و مذاهب با همکاری دانشگاه گریگوریانای رم که یکی از دانشگاه مهم و برجسته متعلق به واتیکان است کارگاه علمی در دانشگاه گریگوریانای رم در روز جمعه ۷ اکتبر برگزار می‌کند.

در این کارگاه که اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب حضور دارند مقالات مختلفی ارائه خواهد شد. گفتنی است که اساتید و دانشجویان دانشگاه گریگوریانا نیز در این کارگاه شرکت خواهند داشت و به ارائه مقاله خواهند پرداخت. گروه اعزامی دانشگاه ادیان و مذاهب در این کارگاه ۵ مقاله ارائه خواهند که عنوان مقاله به شرح ذیل می‌باشند:

1- Abrahamic Religions and the Problem of Text-based Succession

;Dr. Mohammad Ghafouri Nejad

Associate Professor, University of Religions and denominations

2- A Review of Phenomenological Approach in Understanding Islam

Fahimeh Jahanian Bahnamiri

3- Comparative study of non- financial (intellectual) rights of women in imami’t jurisprudence with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Zahra Osati

PhD student, University of Religions and denominations

4- Mind(ego)and it’s control in Masnavi and Gita

Mohammadreza Panjehvazirishirazifard

PhD student, University of Religions and denominations

5- A short study about the concept of piety “Taqwa” in Quran

Atiyeh Kohansal Kalkenari

PhD student, University of Religions and denominations

مطالب مشابه