راه حل اصلی مسئله فلسطین رجوع به آرا و انتخاب آزاد است

تاریخ انتشار:

دکتر طالبی دارابی، مدیر گروه رشته دین‌‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب، در روز جهانی قدس در کنفرانسی به دعوت انجمن دوستی ایران و آفریقای جنوبی به ایراد سخنرانی پرداخت. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان، دکتر طالبی دارابی راه‌حل اصلی مسئله فلسطین را رجوع به آرا و انتخاب آزاد برای تعیین سرنوشت ملت و دولت در آن سرزمین دانست.
ایشان درباره مطالب موجود در کتاب مقدس بیان کردند: تمسک به متون مقدس برای اثبات قوم برگزیده‌ای که باید در سرزمین موعودش جای بگیرد نادیده گرفتن آیات دیگر همان کتاب مقدس است که یکی از ده فرمان آن احترام و رعایت حق همسایه است.
دکتر طالبی با اشاره به گفتمان دموکراسی خواهی و انتخاب راه حل در این گفتمان گفت: نمی‌شود مدعی بود سخنگوی این گفتمان در منطقه‌ام، اما تن به استلزامات آن نداد. اسرائیل ادعا دارد که دموکرات‌ترین کشور منطقه است و در درون این گفتمان جای دارد. اما در حیاتی‌ترین بحران داخلی این کشور، یعنی همزیستی تمام یهودیان و مسیحیان و مسلمانان در سر زمینی که به لحاظ تاریخی برای همه است، به این گفتمان بی توجه است.
ایشان در پایان گفت: به عنوان استادی در دانشگاه ادیان و مذاهب که اساس کارش را گفتگو و صلح میان ادیان قرار داده و به عنوان کسی که درباره یهودیت مطالعه و تحقیق کرده و کتاب یکی از فقهای یهودی را با عنوان «سیری در تلمود» ترجمه و تقدیم بازار فارسی‌زبانان کرده است و نیز به عنوان فعال صلح و گفت‌وگوی ادیان در مراجع بین‌المللی و مجامع علمی و دانشگاهی در نقاط مختلف دنیا، این راه حل را منطقی‌ترین راه می‌دانم و اگر به این تن داده نشود باید به شکل‌گیری مقاومت و جنبش های مقاومت و تداوم برخوردها و تنش ها تن داد.